طراحی لوگو با تضمین کیفیت

شما ریسک نمی کنید !

در صورتی که پس از دریافت نمونه اولیه هر  پروژه از سطح کیفی آن رضایت نداشتید ، میتوانید مبلغ واریزی اولیه را به طور کامل پس بگیرید ! این گارانتی شامل موارد مربوط به سلیقه نمیباشد زیرا در هر قرارداد ضمانت می کنیم اجرای هر طرح را تا مرحله جلب کامل رضایت سفارش دهنده دنبال کنیم .

مصادیق عدم برخورداری از سطح کیفی مطلوب :

  • لوگو فاقد پشتوانه فکری است .
  • لوگو قابلیت اجرا در شیوه های مختلف چاپ و تبلیغات را دارا نمیباشد .
  • لوگو با مفاهیم سازمانی برند یا نام برند مطابقت ندارد .
  • لوگو در حالت تک رنگ مناسب به نظر نمی رسد .
  • لوگو در فرمت وکتور ( برداری ) طراحی نشده است .

طراحی لوگو با کیفیت تضمین شده,گارانتی کیفیت طراحی لوگو,طراحی لوگو تضمینی,طراحی لوگو با کیفیت تضمین شده,طراحی لوگو بدون پیش پرداخت,طراحی لوگو با گارانتی و ضمانت کیفیگارانتی کیفیت,طراحی لوگو با کیفیت تضمین شده,طراحی لوگو با شرایط بسیار عالی,طراحی لوگو با گارانتی و ضمانت کیفییت,طراحی لوگو با شرایط استثنائی