نکات کلیدی در طراحی لوگو و آرم

نکات کلیدی در طراحی آرم و لوگو

سادگی

سادگی احد از مهم ترین تقسیم های پیشه طراحی است. این اصل درباره طراحی لوگو یک مورد مضاعف است، زیرا به شما یک فضای حقیر برای شغل در آن دیتا می شود. پس، یک راه عالی برای ایجاد یک لوگو کارآمد و کارساز این است که از قانون طلایی سادگی استفاده کنید. هر تقدیر رابصورت جداگانه ارزیابی کنید و تصمیم بگیرید که به چه تقدیر هایی واقعاً بیچارگی دارید.

سادگی در توانایی یک لوگو در منسجم شدن با سایر طرح ها زیاد مهم است. به این معنا که باید توانایی ترکیب شدن با یکدیگر را داشته باشند، در غیر این چهره نمی توانند در ساحل یکدیگر به نکوداشتن پیمان گیرند. بسیاری از لوگو ها که در طراحی هایشان اصل سادگی رعایت نشده زمانی که در یک صفحه عالی و خوب پیمان می گیرند آن را به هم ریخته و طاقت ترازمند می کنند.

تناسب

بسیاری از لوگو های خلاقانه به خاطر کمبود تناسب سقوط کرده اند. دائم در زمانی که لوگو هایتان را طراحی می کنید قصد اصلی کار را در ذهن داشته باشید، به طور عینی موفقیتتان را نمایان کنید. هر از چند گاهی لازم است که طرح کلی تان را از زوایای مختلف بر طراحی کنید تا هدفتان را کامل کرده و در راه درست باقی بمانید.

مقیاس گذاری

این یک باره مشترک در میانی تمامی لوگو ها است، به خاطر اینکه آنها بیشتر برای وکتور ها استفاده می شوند و باید توانایی کوچک شدن الی جایی که یک لوگو می تواند کوچک شود را داشته باشند.

منحصر به فرد

سعی کنید حتما لوگوتان بی همتا و جالب باشد. در حالی که اولویت کارتان را جالب بودن و بی همتا بودن لوگو قرار دهید تفاوت در بین لوگو شما با سایر لوگو ها دریافتن خواهد شد.