30+5 نکته کاربردی برای طراحی لوگو

30+5 نکته کاربردی برای طراحی لوگو

 1. هرگز بیشتر از سه رنگ استفاده نفرمایید.
 2. لوگو باید قابل تشخیض و خواستن باشد.
 3. با نشون دادن لوگو به سه تن متفاوت از جذابیت لوگو مطمئن شوید.
 4. هرگز از جزئیات آرمهای مهم یه ترکیب به عنوان لوگو صحیح نکنید.
 5. تحت هیچ شرایطی از نماهنگ آرت بهره‌گیری نکنید.
 6. لوگو باید در شرایط ابلک خوب دیده شود.
 7. مطمئن شوید که لوگو موقعی که از لحاظ رنگی عکس می شود قابل تشخیص است.
 8. مطمئن شوید که لوگو هنگامی که تغییر اندازه می دهد قابل تشخیض است.
 9. اگر لوگو از متن و عکس ساختن شده است دقت داشته باشید که جایگاه هر کدام کاملا مشخص باشد.
 10. لوگوی شما باید از لحاظ زمانی بی انتها باشد.
 11. کوشش کنید از جلوه های ویژه کاربرد نکنید.
 12. از جزئیات پیچیده بپرهیزید.
 13. مکانهای مختلفی که آرم نمایش داده خواهد شد را نیز در نظر بگیرید.
 14. کوشش کنید در طراحی جسور و با اعتماد بنفس باشید، از کسل بودن و ضعیف بودن بپرهیزید.
 15. برای تجارتهای دشوار از خطوط هموار و برای تجارتهای نرمتر از خطوط نرمتر کاربرد کنید.
 16. لوگو باید به موضوع ربط داشته باشد
 17. یک عکس یک لوگو نمی سازد.
 18. اغلب از دو فونت بهره‌گیری نکنید.
 19. کل اجزای یک لوگو باید بر پای بست، بالا، پایین، چپ، راست یا مرکز منسجم سازی شود.
 20. لوگو باید دیدی جامد داشته باشد، از عناصر بک گراندی بپرهیزید.
 21. بدانید چه کسی به این لوگو نگاه خواهد کرد قبل از اینکه ایده ای در ذهن بپرورانید.
 22. دائم تابعی از نوآوری را انتخاب نمائید.
 23. لوگو وقتی شیشه ای می شود باید قابل تشخیص باشد.
 24. کل باید لوگو را برادر داشته باشند نه فقط تجارتی که این لوگو در آن مصرف شده است.
 25. تنوع را بسیار کنید. هرچه تنوع و متغیرهای شغل زیادتر باشد برای طراحی آسان ترهستید.
 26. لوگو در چندین پلت فرم باید پایدار به عقیده آید.
 27. لوگو باید برای روشنگری ساده به عقیده آید.
 28. از تگ لاینها در لوگو استفاده نکنید.
 29. ایده خودتان را قبل از پیاده سازی در کامپیوتر، با کاغذ و مداد پیاده سازی کنید.
 30. طراحی رو ساده نگه دارید.
 31. از سمبول(لاتین) عالم بهره‌گیری نکنید.
 32. لوگو نباید منحرف کننده باشد.
 33. باید در ارائه لوگو صادقانه قبل رفت.
 34. لوگو باید در رویت – متعادل به نظر آید.
 35. از روانشناسی رنگ ها در طراحی لوگو غافل نشوید.