طراحی لوگو - طراحی برند - طراحی آرم - لوگونگار

43 نکته برای طراح لوگو شدن (بخش دوم)

Facebook
Twitter
LinkedIn

43 نکته برای طراح حرفه ای لوگو شدن (بخش دوم)

برای مطالعه بخش اول طراح حرفه ای لوگو شدن مراجعه نمایید

در دسته نخست به بیان نکاتی پرداختیم که برای طراحی لوگو یی جذاب و قشنگ می تاب باره کاربرد پیمان داد.اکنون به پیوسته این نکات کاربردی می پردازیم:

26) رنگهای مورد عقیده خود را بی گمان با توجه به اطلسهای رنگ قابل اطمینان گزینش کنید. این نکته به ویژه در هنگام اجرای طرح بوسیله نرم افزارهای گرافیکی و دیدن آن از طریق مانیتورهای غیر حرفه ای حائز اهمیت است.

27) هنگام تایپ فارسی در بعضی از نرم افزارهای گرافیکی، به دلیل تنظیم اولیه این نرم ادوات برای تایپ انگلیسی یا اصطلاحاً لاتین ، فواصل بین بعضی حروف بیشتر از حروف دیگر می شود توصیه می کنیم بعد از اتمام تایپ مطالب و تبدیل آنها به تصویر یا مسیر ، ایرادات موجود درباره فواصل حروف را از بین ببرید.

28) توصیه می کنیم بیش از شروع اتودهای اولیه برای سپریدن سفارش قراردادی مشخص با سفارش دهنده عقد کنید.

29) در چهره امکان روی دو یا چند طراحی به طور همهنگام و در یک آیتم زمانی اندیشه نکنید . این کار سبب میشود الی ضریب موفقیت کامل هر یک ازپروژه ها بطور قابل توجهی تفریق یابد.

30) اصول و قواعد گرافیک به منظور خلق یادبود ها جذاب ، زیبا و کامیاب ایجاد شده و باره استفاده پیمان می گیرد ولی گاهی امکان دارد رعایت این اصول و بکارگیری آنها از میزان جذابیت یا توفیق شغل بکاهد در این صورت بهتر است از رعایت جزء به جزء این اصول بپرهیزیم.

31) همواره طراحی هایی که اتمام دیتا اید را (و حد از آنها آرشیوی در اختیار دارید) مورد بازبینی پیمان دهید. این شغل باعث می شود متوجه پیشرفت یا چه بسا سیر نزولی در آثارتان شوید.

32) در آثاری که بیننده عام دارند میانگین سطح سواد بصری و فرهنگی جامعه را به عنوان معیار درک پیامتان در عقیده داشته باشید.

33) معکوس کردن بعضی از قسمتهای نوشتار، کوچک کبیر کردن دسته هایی از آن واژگون کردن تصاویر ، تغییر غیر متعارف ابعاد طرح و نسبت آن، پیمان دادن همه عوامل طراح در بخش کوچکی از کادر و تضاد با دسته ارشد آن و … از آنگونه موارد ایجاد جذابیت در پرتو اجرایی است. البته مسلماً این موارد را در جای خود باید به پیشه اسیر شود.

34) در آثاری که به دلیل محدویت ابعاد امکان استفاده از تصایر تفریق می یابد بهتر است با بکار گیری فونتهای جذاب و پسندیده این نقیصه را ناچیز رنگ کنیم.

35) توصیه می کنیم آرشیوی از فونتهای فارسی و انگلیسی که با هم هماهنگ هستند، تهیه کنید اینکار در طرحایی که نیاز به کاربرد هم سررسید از دو زبان در آن است بسیار مفید است.

36) به اثناء ارائه فاکتور هزینه ها به سفارش دهنده، از تخفیفهای غیر معقول خودداری کنید. تخفیفهایی که دربرگیرنده مبالغ قابل توجه می شوند، ذهنیت مشتری را نسبت به صحت مبلغی که پرداخت می کند، درچار تردید میسازد.

37) اجرای یک طراحی می تواند با مشخص کردن این موارد ابتدا شود. باره سفارش مخاطب (گروه سنی و فرهنگی) زمان در اختیار، عوامل بصری لازم، تکنیک اجرای متناسب با هزینه ها و موارد جانبی.

38) در طراحی و ارائه یادبود ها به مکان ارائه آنها توجه داشته باشید. این نکته از جهت در عقیده دریافت عوامل بصری گوشه ها-کناره ها آنها که می توانند نقش تکمیلی یا تخریبی داشته باشند. دارای اهمیت است.

39) به هنگام اجرای پروژه جدید، طرح های انجام شده قبلی را پیش رو داشته باشید و الی مرز امکان از عناصر تصویری و اجرایی که در طرح پیش موجود است، استفاده نکنید.

40) برای به دست آوردن سفارش، قیمت بازار را ویران نکنید. این کار ضمن لطمه زدن به همکاران دیگر نهایتاً مایه متضرر شدن شما نیز خواهد شد.

41) با هر مشتری به زبان خودش تبادل نظر کنید. مسلماً این زبان، چرب زبانی نخواهد بود، در نظر بگیرید به دلیل عدم برقراری پیوستگی فکری لازم با سفارش دهنده (به جهت نیاموختن زبان وی) نتوانید گردآور فعالیتهای خود و گروهتان را به او بقبولانید و این یعنی دوباره کاری و از دست دادن فرصت.

42) برای ساختار شکنی و زیر پا گذاشتن اصول و قواعد تبلیغات و گرافیک لازم است . آغاز آنها را فرا گرفته باشیم. نو آوری و خلاقیت با آگاهی به آنچه در گذشته اتمام پذیرفته، وابستگی مستقیم دارد. در حقیقت شما باید بدانید قبلاً چه بوده تا بتوانید بگویید بعداً چه باید بشود.

43) سفارش دهندگان خوب خویش را به مشتریان همیشگی تبدیل کنید . بهتر است تعداد انگشت شماری مشتری دائمی داشته باشید الی آنکه شمار پرشماری مشتری فصلی. ویژگی مهم حالت نخست شناخت کافی و لازم بین شما و سفارش دهنده است که سبب می شود لغایت با اطمینان از آنچه می خواهید و آنچه باید انجام شود، در موعد و هزینه صرفه جویی کنید. چنین امری نهایتاً به همکاریهای موفق تری ختم می شود.