2+2 کارشکنی در طراحی لوگو !

2+2 کارشکنی در طراحی لوگو !

ترکیب درست عناصر یک امر مهم وحیاتی در طراحی یک لوگو کارایی گذار می باشد. امروزه، منظور اولیه در ساخت و طراحی یک لوگو به عقیده آمدن و جذب مخاطبان است. سادگی در طراحی لوگو مخاطبان و مشتریان را جذب کرده و پیچیدگی آن را دفع می کند. به این انگیزه است که عناصر بیش از بی گمان طراحی یک لوگو را خراب می کند. این نکته زیاد مهم است که یک لوگو نباید تمام جنبه های آن بازرگانی را در خویش داشته باشد. بسیاری از ما از عناصر برپایی یک طراحی لوگو موفق آگاهی داریم اما به ندرت از چیزهایی که نباید هیچوقت به لوگو اضافه کنیم چیزی میدانیم. به 5 آیتم که نباید هیچوقت به یک طراحی لوگو اضافه شوند، دقت کنید:

1. کلمات اختصاری قانونی:

زمانی که یک شرکت تاسیس می شود، به آن ها یک کلمه اختصاری قانونی دیتا می شود که به نام آن ها متصل می شود. برای مثال Nike فقط Nike نیست، بلکه Nike Inc است. اما هیچوقت در لوگو نشان دیتا نشده است. کوتاهی های قانونی مثل Corp, LLC, Inc, Pvt, Gov و LLP برای نشان دادن در لوگو شرکت پسندیده نیستند. این باره حتما باید درطراحی لوگو رعایت شود الی لوگویی ساده و کوتاه داشته باشیم.

2. جزئیات و خاصیت های کمپانی

همهن طور که گفته شد در طراحی لوگو نباید تمام جزئیات شرکت را به پیشه برد مانند عدد تلفن، آدرس، وب سایت ها و… . نخستین علت اینست که این شغل لوگو شما را شلوغ می کند، آن را به هم ریخته کرده و درک آن را برای مشتری مشکل می کند. دوم اینکه، اگر بخواهید جای شرکتتان را تغییر دهید چه اتفاقی می افتد؟ در این صورت باید دوباره لوگو را طراحی کنید. انگاشت کنید، هر بار که آدرس و یا شماره تلفن کمپانی را تغییر دهید باید لوگو شرکت را نیز مجدد طراحی کنید. پس بهتر است که از اول کار از پیمان دادن ویژگی های ویژه شرکت در لوگو بپرهیزید.

3. تصاویر استوک:

الهام اخذ و ایده گرفتن از لوگوهای سایر کار درستی است اما هیچگاه نباید از طراحی های دیگر کپی کرد. تفاوت زیادی در بین اقتباس، انطباق و الهام در لوگو وجود دارد. با این علت است که نباید هیچگاه از عکس ها استوک و تصاویر در طراحی لوگو بهره‌گیری کرد. این شغل در نهایت به یک دعوای حقوقی و یا نقض کپی رایت منجر می شود. طراح ها باید مطمئن باشند که طراحیشان ریشه دار و بی همتا است.

4. شعارهای طولانی

شما بسیاری از برندهای شرکت های نامی را میشناسید که در طراحی های لوگو شان از یک شعار استفاده کرده اند. برای مثال، لوگو مک دونالد به به اتفاق شعار “عاشقش هستم” به اتفاق شده است، و تمام لوگو های نامی Nike با “فقط انجامش بده” ارائه شده است. ولی به درازا این شعارها توجه کنید. آن ها زیاد ساده و کارساز هستند. شعارهای بلند همانند چیزی هستند که طراحی لوگو شما را خراب و ناموفق می کنند.

5. پرتو های نامناسب:

استفاده از نشان های نامناسب، یک اشتباه ناخودآگاه و غیر عمدی است که برخی از طراحان لوگو آن را مرتکب می شوند. بعضی وقت ها، یک نشانه یک تفسیر کاملاً اشتباه به هستی می آورد. باید در به شغل بردن نشانه ها دقت بسیارکرد تا تبدیل به یک طرح مبتذل و نازیبا نشود. پس احساسات مذهبی نیز باید پیش از طراحی لوگو در عقیده گرفته شود.