طراحی لوگو - طراحی برند - طراحی آرم - لوگونگار

اصول ریدیزاین (طراحی مجدد) لوگو

اصول ریدیزاین لوگو – طراحی مجدد لوگو  10 باید و نباید در طراحی مجدد لوگو : وقتی سبک یا هدف اصلی آن شرکت را تغییر می دهید این عوض کردن طراحی لوگو ی آن شرکت نامیده نمی شود بلکه برند آن شرکت را عوض می کنید لوگوهای دیگر را که

انجمن طراحان لوگو

انجمن طراحان لوگو  اولین و تنها انجمن تخصصی طراحی و طراحان لوگو  در سطح بین المللی   انجمن جهانی لوگو ، اولین انجمن ویژه طراحی لوگو در سطح بین المللی میباشد . این انجمن به دو زبان فارسی و انگلیسی مطالب خود را منتشر نموده و با ارائه خدمات متنوع ،