ایده پردازی و تولید ایده در طراحی لوگو

ایده پردازی در طراحی لوگو

 

ایده پردازی لوگو ، مهمترین قسمت طراحی لوگو  می باشد. تفکر در ابتدای هرکاری پیشنهاد شده است اما نوع تفکر کردنی که قصد ماست تفکر خلاق یا ایده پردازی می باشد. ایده ها را هرگونه جمع بندی و نتیجه گیری یا تعمیم که بر اساس علم، هشدار عمومی، مبانی فلسفی و پیش فرض های عرفی باشد، تعبیر می کنند. علاوه بر این، در تعاریف، ایده ها را به گونه ای دسته بندی و تعبیر می کنند که این ویژگی ها را در برداشته باشند:

– خلاق باشند.

– مبتکرانه باشند.

– بر پایه حل مساله باشند.

 

مطلب پیشنهادی : تولید ایده در طراحی لوگو

 

همچنین در بررسی ادبیات ایده پردازی با این مطالب مقابل می شویم:

– ایده پردازی، پیوند دقیقی با تفکر انتقادی دارد.

– ایده پردازی بر نوعی خلاقیت و یا تفکر خلاق مبیتنی است.

– ایده پردازی باید لاجرم همراه با نوعی مهارت ها و توانایی هایی باشد که از دسته آن ها توانایی و چیرگی بارش مغزی است.

 

نمونه هایی از ایده های طراحی لوگو در لوگونگار :

ایده طراحی لوگو برای برند   |  ایده آرم و لوگو شرکت   |   ایده پردازی لوگو محصول

 

برای آشنایی اغلب با مبانی مفهومی و نظری ایده و نیز وضعیت طراحی یک ایده، خوب است که با تفکر انتقادی و تفکر خلاق اغلب آشنا شویم.

تفکر انتقادی:

به تفکری انتقادی می گوییم که طبق سنجش و ارزیابی دقیق از رویدادها و مشاهدات قبل رود و با در نظر اخذ همه عوامل مربوط و شیوه درست بخردانه به نتایجی برسیم که قابل لمس هستند و ممکن است که افراد زیادی بتوانند به همان نتایج برسند.

براساس تفکر انتقادی اطلاعات ما به وسیله مشاهده، تجربه، انگیزه ها و پیوستگی با دیگران به دست می آید. اطلاعاتی را نیز که به دست آوردیم باید بر پای بست، ملاک های درست و درست و به دقت و وانگهی براساس سندهای معتبر، روشن و بدون هیچ ابهام، بی طرفانه و منصفانه ارزیابی و داوری شود.

مراحل و اجزای تفکر انتقادی چیست؟

– باید بتوانیم افکار و دیدگاه هایمان را دسته بندی نماییم و آن ها را بر اساس موضوعات گوناگون طبقه بندی کنیم. این یکی از اجزای مهم تفکر انتقادی است.

– برای ادعاهایمان، مثلا برای این که درستی حدس و پذیرش خویش را برای یک اتفاق مشخص کنیم، باید علت داشته باشیم.

– باید بتوانیم واژه ها و تعبیرهای خویش را در مورد هر جستار و رویداد درست انتخاب کنیم و برای آن علت صراحت داشته باشیم و همین طور بتوانیم آنها را ارزیابی کنیم.

– دلایل خود را از راه جمع آوری اطلاعات به دست آورده باشیم.

– بتوانیم، با استفاده از اطلاعاتی که در دسترس داریم، گمان ها و تحلیل خود در مورد یک موضوع، مساله یا رخداد را ارزیابی کنیم و سرانجام به جمع بندی و نتیجه گیری برسیم و قضاوتی به جا از موضع یا مساله و پدیده داشته باشیم.

البته باید پروا نماییم که تفکر انتقادی، لزوما باعث نمی شود که به درستی یا نتیجه گیری صحیح و صحیح دست پیدا کنیم. هیچ آدم در هیچ کجا نمی تواند گردآور ای کامل از اطلاعات را در یک گردآور جمع آوری کند. خیلی از اطلاعات وجود دارد و ممکن است کشف نشده باقی مانده باشند. جهت گیری هر کسی می تواند مانعی برای جمع آوری و ارزیابی صحیح اطلاعات شود.

تفکر انتقادی چه سؤال هایی را مطرح می کند؟

– چه هدفی را پیگیری می کنیم؟

– آیا می خواهیم نتیجه گیری کنیم؟

– چرا فکر می کنیم که درست می گوییم یا حق با ماست؟

– اگر اشتباه نماییم چه اتفاقی می افتد؟

– منبع اطلاعاتی ما چیست؟

– چه نوع اطلاعات و فرضیه هایی باعث نتیجه گیری ما می شود؟

– آیا می توانیم دو منبع نام ببریم که با انگیزه ها ما مخالف بوده و علت آن را نیز ذکر کنیم؟

– چگونه به این نتیجه رسیدیم که چیزی را که می گوییم درست است و درستی دارد؟

– آیا برای ان چیزی که می گوییم،می توانیم دلیل دیگری نیز بیاوریم؟

تفکر خلاق:

به تفکری خلاق می گوییم که ابتکار و کشف و نوآ وری در آن هستی دارد. یعنی با این تفکر می توانیم این خاصیت ها را انجام دهیم. خلاقیت یا خلق کردن یا به وجود آوردن به نوعی فرآیند ذهنی است که مسئولیت تولید ایده ها و مفاهیم جدید و یا ارتباط بین این ایده ها و مفاهیم را به عهده دارد. از نظر علمی به وجود آمدن تفکر خلاق اغلب به اصالت تناسب موضوع اشاره دارد. اکنون به بیان امروزی تر: “خلاقیت اغلب به معنی به هستی آوردن ایده ها و چیزهای نو و یا ابتکار در موضوع های هنری که کارآزمودگان به عنوان یک ورزش علمی، هنری یا اجتماعی و فن آوری پذیرای آن هستند”.

افرادی که اهل تفکر خلاق هستند حائز وِیژگی هایی ذیل هستند:

– علت برای ترقی بیشتر

– علاقه بسیار به سامان و ترتیب

– کنجکاوی فراوان

– نیرو گفتن اینکه من هم هستم و وانگهی داشتن اعتماد به نفس

– منش غیر معمول

– پشتکار زیاد

– استقلال

– دارای طرز تفکر انتقادی

– حائز علت های بالا و فرهنگ زیاد

– سرشار از اشتیاق و احساس

– زیبا پسند، اشتیاق فراوان به مسائل اجتماعی حائز قدرت تأثیر گذاری بر سایر مردم

برای اینکه بتوان به یک تفکر خلاق دست یافت:

– قصد و علت را مشخص و تشخیص بدهیم.

– مهارت های پایه را برپایی کرده و به دست آوریم.

– برانگیختن و دلگرمی روحیه کنجکاوی و کشف کردن

– تشویق شدن برای به دست آوردن دانش مربوط به دامنه های مشخص و تخصصی

– به وجود آوردن علت به خصوص دلیل های درونی

– دلگرمی و تقویت نمودن اعتماد به نفس

– دقت و پافشاری داشتن در پیشی از سایرین و ارائه توانایی های خود

– بالا بردن سطح باورها و عقاید خود درباره خلاقیت

– ارائه فرصت هایی برای گزینش و کشف کردن

– گسترش دادن و بهتر کردن توانایی های خود. (مانند: مدیریت؛ مثلاً مدیریت خود) آموزش دادن فنون و راه هایی برای راحت کردن عملکردهای خلاقانه

– به هستی آوردن تعادل

چگونه می شود یک ایده طراحی کرد؟

1. اطلاعات لازم را جمع آوری کنیم.

2. اطلاعات مان را بخش بندی کنیم.

3. تحلیلی در مورد آن اطلاعات ارائه کنیم.

4. سعی کنیم که این اطلاعات و تحلیل ها را به گونه پسین و نوآورانه یا جدیدی ببینیم. طوری که قبلا کمتر به این شکل تحلیل شده باشد.

5. برگزیدن های موجود برای مدیریت این مساله را در عقیده بگیریم.

6. فرضیه ها و حدس هایی را در مورد مسیر حل های احتمالی و مناسب آن مساله در نظر بگیریم.

 

طراحی خوب لوگو چه نوع طراحی است؟

طراحی حرفه ای لوگو

 

اکثر طراحان ملاک های متعددی را برای ذکر مشخصات یک طراحی لوگو و نشان حرفه ای می دهند ولی نکات مشترکی بین اکثر طراحان هستی دارد. این نکات ارزش های متغیر اما مشترکی در بین تمام هنرها دارند. دریافتن به این نکات و استفاده از آنها قابلیت های زیادی به لوگو شما می بخشد.

طراحی خوب لوگو چه ویژگی هایی دارد؟

1. طراحی خوب لوگو کاملاً ابتکاری است: برای نو آوری و ابتکار، امکاناتی وجود دارد. ترقی های تکنولوژیکی همیشه فرصت های جدیدی برای طراحی خلاقانه ایجاد می کند. اما طراحی ابتکاری دائم با فناوری ابتکاری در پیوستگی است و نمی تواند واپسین،انجام راه باشد.

2. طراحی خوب لوگو باعث مفیدتر شدن محصولی که از آن لوگو کاربرد میکند، می شود: هر محصولی خریداری می شود تا مورد بهره‌گیری پیمان گیرد. این فرآورده باید از نظر عملکردی، زیبایی شناختی و روانی رضایت مشتریان خاصی را جلب کند. طراحی خوب با نادیده دریافت هرچیزی که می تواند از فایده فرآورده مختصر کند، بر فایده یک محصول تأکید می نماید.

3. طراحی خوب لوگو برای یک محصول، آن را قابل فهم می کند: این مورد، ساختار محصول را توضیح می دهد. یک طراحی خوب می تواند باعث شود محصول، عملکرد خویش را کالبدشناسی نموده و کاربر، درک درستی از آن پیدا کند. در بهترین حالت می نا گفت طراحی خوب، واضح و بدون دربایستن به تفسیر می باشد.

4. طراحی خوب لوگو مزاحمتی ایجاد نمی کند: محصولاتی که اهدافی را برآورده می کنند، مثل آلت هستند. آن ها نه نمایشی هستند و نه یادبود ها هنری. از این جهت طراحی آن ها باید هم خنثی و بیطرف و هم مهار شده باشد لغایت از داوری های کاربران در امان بمانند.

5. طراحی خوب لوگو، صادق و صالح است: طراحی خوب، یک محصول را ابتکاری تر، قدرتمندتر یا ارزشمندتر از چیزی که هست نمی کند .

6. طراحی خوب لوگو، برقرار و ماندگار است: طراحی خوب، از مد روز بودن اجتناب می کند و از این رو هرگز قدیمی و کهنه نخواهد شد. برخلاف طراحی مد روز، یک طراحی خوب، سنه های زیادی برقرار می ماند؛ حتی در جامعه امروزی.

7. طراحی خوب لوگو به جزئیات هم کاملاً دقت می کند: هیچ چیز نباید خودسرانه بوده و به شانس واگذار شود. دقت و صحّت در فرایند طراحی، بزرگداشت به مشتری را اثر می دهد.

8. طراحی خوب لوگو تا حدّ شدنی مینیمال است: این ویژگی خوبیست؛ زیرا طراحی خوب بر جنبه های بنیادی تمرکز دارد و محصولات ذیل بار جنبه های غیرضروری نمی روند. این یعنی بازگشت به سادگی و خلوص.

تمدید فراخوان طراحی لوگو قطب علمی تروما

قطب علمی آموزشی تروما طراحی آرم ( لوگو) خویش را که طی یک مسابقه به کلیه طراحان و هنرمندان عزیز اعلام کرده بود تا 31 فروردین ماه تمدید نمود.

شرایط مندرج در متن فراخوان به شرح زیر اعلام شده بود:

آرم مورد نظر باید شامل مفاهیمی مانند سلامت ، تروما ، تعلیم و تحقیق باشد.
آرم مذکورباید در ابعاد20*30 سانتی متر و با کیفیت 300 ارسال شوند.
واپسین مهلت ارسال طرح ها 25 اسفندماه 1392 می باشد.
به بهترین طرح جایزه ارزنده ای تعلق خواهد گرفت.
طرح ها باید صرفا به آدرس پست الکترونیک ارسال شوند.

دبیرخانه قطب علمی آموزشی تروما

دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

فراخوان آرم و لوگو

لوگوهای امضا (مونوگرام) و نمونه های زیبای آن

مونوگرام چیست؟

لوگو مونوگرام را به عنوان یک سمبل یا پرتو در عقیده گرفت که با ساحل هم پیمان دادن و ترکیب چند حرف و شی ریشه دار و ویژه خلق می شود. بسیاری از طراحان از حروف اول نام برای طراحی این لوگو کاربرد می کنند.

این لوگوها با به کارگیری امضای حروف نام شرکت طراحی شده اند. هر چند طراحی لوگوی منوگرام اخیرا رایج شده است، اما این گونه لوگو پیشینه تاریخی دارد. این طراحی آغاز بدست یونانیان روی سکه ها انجام شد و سابقه آن به یونان باستان باز می گردد. سپس این گونه طراحی توسط نقاشان (مانند Albrect Dürer) و به طور کلی بدست مجلس ها و اتحادیه ها و همچنین اعضای خاندان سلطنتی مورد استفاده قرار می گرفت.

به این علت که این گونه لوگو همیشه در میان ملت حائز هویت رسمی و تشریفاتی یک شخص و یا گروه بوده است، به طراحی منوگرام ها با رویت متفاوتی نگریسته می شود.

نمونه هایی از این نوع طراحی را در گردآور پایین تماشا می کنید.

طراحی مونوگرام

مونوگرام

نکات ضروری در طراحی لوگو خوب و تاثیرگذار

نکات ضروری در طراحی لوگو خوب و تاثیرگذار

 

در طراحی لوگو که یکی از مهترین عناوین بصری مجموعه شما می باشد، باید مطمئن شوید که لوگویی که طراحی می کنید مانند لوگوی شرکت های سایر نبوده و در همان سان منحصر به فرد و دارای طرحی خلاقانه و جدید باشد و به تجارت شما هویت بصری خاصی ببخشد.

می توانید به نکات پایین برای خلق یک لوگوی خوب و تاثیرگذار توجه کنید:

1. لوگو را ساده طراحی کنید. یک طرح ساده تر، بهتر و راحت تر در ذهن بیننده باقی می ماند. مانند لوگوی شرکت Nike. این کاری است که شما هم باید اتمام دهید.

2. ممکن است طراح و مشتری هرگز رو در روی یکدیگر پیمان نگیرند اما باید به مشتری ها چیزی ارائه کنید که می خواهند. یک طراح حرفه ای باید مطابق اراده و سلیقه مشتری طراحی کند. بعد از نقطه نظرات او حتما به طریقی مستحضر شوید.

3. در اولین نشست خویش با مشتری، خاصیت های یک لوگو را کاملا برای او روشنگری دهید. شما هیچ وقت نمی توانید در فضای اندک یک لوگو حجم زیادی از آیتم ها را پیمان دهید.

4. درست است که طرح لوگو باید نوع فعالیت کمپانی شما را به نظاره گر بفهماند، اما در همان سان کوشش کنید طرح بیش از حتماً پدیدار و قابل فهم نباشد که نظاره گر در نگاه اول آن را تشخیص دهد.

5. یک لوگو حتما نباید ارزش های شرکت را ذکر کند، و مشتری شدنی است به پیگیری نماد و پرتو ای بی معنی باشد! اگر چه این جستار کمی غیر معمول است، ولی امکان وقوع آن وجود دارد و به عقیده ما اشتباه نیست. هر چیزی که برای شما تاثیر دارد می تواند باره کاربرد پیمان گیرد.

6. به کارگیری قلم و کاغذ بسیار ساده تر از مانیتور و ماوس است، بنابراین پیشه را با آن ها آغاز کنید. از کامپیوتر برای طراحی طرح پایانی استفاده کنید، اما ایده اصلی خود را روی کاغذ پیاده کنید.

7. شما در قبال حاضر سازی و ارائه طرح به مشتری قول می دهید که باید در موعد تعیین شده شغل را تحویل دهید. اگر احساس می کنید طرح را در مدت 1 هفته تکمیل می کنید از آن ها 10 روز مهلت بخواهید.

8. هنگام طراحی لوگو به تمایلات و گرایشات فکر نکنید، در برابر سعی کنید الی جایی که می توانید یک طرح بکر و اوریجینال ارائه کنید.

9. در نخست طراحی سعی کنید همه چیز ساده و تک رنگ باشد. همچنین از رنگ های بسیار کاربرد نکنید. این مایه می شود حس در هم ریختگی و شلوغی و کمبود مکان در یک طرح کوچک برپایی شود. در پسین کار می توانید به رنگ آمیزی بپردازید.

10. از آیتم های متناسب بهره‌گیری کنید. به عبارت دیگر، اگر شما می خواهید برای یک وکیل یا مشاور حقوقی لوگو طراحی کنید، نمی توانید از طرح های کمدی یا خنده دار استفاده نمایید.

تایپوگرافی در لوگو

تایپوگرافی طراحی لوگو

تایپوگرافی لوگو تکنیکی در گرافیک است که با حضور چاپ در عرصه نشر کتاب به هستی آمده است. با آمدن چاپ، برای تلطیف کردن واژه ها چاپی که خشک به عقیده می رسیدند، حرکاتی در بخش هایی از لغات و برجسته کردن آن برپایی می کردند.

تایپوگرافی اصطلاحی است که این ایام در مجامع هنری گرافیکی بسیار شنیده می شود. برخی مواقع آن را با خطاطی (کالیگرافی) اشتباه می گیرند.

هرچند که استفاده از این تکنیک پیشنه حداقل ۵۰ ساله در ایران دارد.

در تایپوگرافی خوانا بودن مهم است زیرا در زمینه ای استفاده می شود که اطلاع رسانی وجه بارز آن است، اما در خوشنویسی زیبایی در اولویت پیمان دارد.

عقیده بر این است طراحان وظیفه انتقال ذهنیات خویش و پیام جستار را در طرح هایشان بر تصویر و حروف پیمان می دهند. اینک خط ، در روند دگرگونی ها جدید ، وظیفه خویش را خوانایی و آسانی نوشتن نمیداند و تقریبا به فرمی قشنگ تبدیل شده است که در درجه اول مفهوم نوشته را قبل از خوانده شدن ، بیان می کند.

در این دوره با رواج تایپوگرافی که کوشش در تقویت ویژگی بصری حروف و کم و بیش کردن نوشته به تصویر دارد ، برخی آن را با “خط نگاره” ، “خط نگاری” ، ” کالیگرافی” و “طراحی حروف” هم مسیر میدانند. در حالی که تایپوگرافی ، اثری گرافیکی است که حروف ساختار اصلی آن را تشکیل میدهد و از فونتهای موجود با دخل و تصرفاتی که در آنها برای کشف ویژگیهای بصری حروف سپریدن میشود ، بهره‌گیری میکند. اما طراحی حروف به معنای آنست که الفبایی را طراحی کنیم که قابلیت تایپ در موقعیتهای متنوع را داشته باشد.

در حالی که تایپوگرافی هدف دیگری دارد ، برخلاف مسولیتی که در دنیای سنتی به خط واگذار شده بود لغایت با سهلترین و خواناترین صورت ، مفهوم خود را ذکر نماید و در نگاه اول محتوا و مفهوم فرم یکجا به بیننده و خواننده القا شود.

اینک هنرمندان نوآوری و تعجب را به همراه زیبایی ، از اهداف مهم بصری تعیین کرده اند ، آنهم با سه اقدام مهم یعنی تغییر شکل در حروف (دفرماسیون) ، اغراق در حروف (اگزجریشن) و ساده سازی حروف (استیلزیشن) ، الی بتوانند زیبایی ، توان ارایه و روح تبلیغگرای آن را بالا ببرند.

اما این روند در برخی مواقع لغایت جایی پیش میرود که همانند نقاشی ، به حروف بعنوان فرم محض نگاه شده است. شاید این دید در نقاشی مشکلی نداشته باشد ، اما هنرمند گرافیست در روند کاربردهای روزمره ، زیبایی را باسودمندی وگویایی ترکیب میکند لغایت بتواند ذائقه بصری متعدد مخاطبان خود را که اغلب شهروندان معمولی هستند ، تغییر و ارتقا دهد. در این صورت است که بیننده و بیننده با همکاری پرکار خود در فهم و احضار خط جدید ، تلاشمی نماید و این یگانه از مهم ترین ویژگی های تایپوگرافی در خط امروزین است.

تحولات فرمی خط در ایران از سرلوحه های روزنامه ها آغاز شد و خوشنویسان که در آن زمان عهدهدار طراحی عنوان نشریات بودند ، به این مهم هشدار داشتند که با باید برای طراحی عنوان ، زبان بصری جدیدی خلق نمود. آنها از خطهایی چون طغری و نستعلیق برای نگارش عنوان ها استفاده کردند و در ترکیب و گونه اتصالات آنها تغییراتی دادند. البته در پیشینه خطاطی ایران مثال هایی از این نوع سعی را به فراوانی می طاقت در دوره های گوناگون دید. تلاشی که برای ابداع شکل*های نوین و کشف گنجایش های بصری نوشتار انجام گرفته است و در آن خط و نقش به نوع ای همساز مختلط میآمیزند. طراحی عنوان ، نوعی ویترین و نمایانگر فضا و روحیه مطلب است که امروزه کمتر به آن توجه میشود.

از طرف سایر ، چه بسا هدف اصلی تایپوگرافی ، سرعت بخشیدن به ارسال هرچه سریعتر پیام و برقراری بستگی بصورت زبان بصری نسبت به مقاله عادی باشد و مضمونی که از تایپوگرافی در اذهان جای گرفته ، آنست که حروف را بصورت مختلط ریخته بر روی شغل پیمان گیرند. چنانچه تایپوگرافی چنین نیست. تایپوگرافی به معنای کشف ارزشهای بصری حروف برای ذکر مفهومی جدید است و چه بسا بدلیل آنکه حروف چاپی فارسی به اندازه کافی دارای تنوع قلم و کاراکتر نیست ، اهمیت انسجام شکل و حروف با سوژه ، در جامعه ما بدرستی شناخته نشده و کمتر کسی به این نکته پروا کردهاست.

ولی به طور طبیعی ، شکل حروف باید طوری گزینش شود که دارای هماهنگی تصویری با محتوای آن باشد و در نتیجه درک مطلب برایش بهتر و مطبوع تر می شود. همان طوری که ” کیوستی واریس” منظره فنلاند و گذشته آن را سرچشمه طراحی هنری و گرافیک فنلاند می داند ، ما نیز باید از جامعه و ماضی هنری مان کارایی بگیریم.

تایپوگرافی تنها جابجا کردن خط کرسی حروف نیست و باید به ظرفیتهای حروف پارسی آشنا باشیم. حروف پارسی بخاطر فرم خاصی که دارد برخلاف حروف لاتین ، اگر فواصل بین حروف برداشته شود و بهم تقریبا یا به یکدیگر بچسبند ، خوانایی خویش را از دست نداده و میتوان فرمهای خاصی را از ترکیب فونتهای امروزین براساس ترکیبات خطاطی گذشته بدست آورد. باید به این نکته توجه داشت که الفبا و حروف بعنوان نمادهایی که عهده دار بار فرهنگی و عاطفی هستند ، چیزی ما فوق نمایش الفبایی حروف هستند و این تجربیات برای حروفچینی صفحات نیست ، بلکه برای طراحی عنوان فیلم ، کتاب ، پوستر و . . . است.

ما برای رشد و ترقی تایپوگرافی باید با شناخت و پروا به ملاکهای زیبایی شناسی این هنر بر اساس تمایل های بومی و ملی ، آن را در فضایی جهانی جستجو نماییم و با فهم صحیح از هنر ایران ، بویژه خطاطی ، تایپوگرافی ایران را از تایپوگرافی غربی جدا کنیم.

طراحی آرم دانشگاه فنی و حرفه ای

طراحی آرم دانشگاه فنی و حرفه ای

 

دانشگاه فنی و حرفه ای در عقیده دارد لغایت در آینده از آرم و لوگو متناسب با کارکرد دانشگاه فنی و پیشه ای کاربرد کند لذا از طراحان ارجمند دعوت می شود آرم پیشنهادی خویش را با لحاظ مأموریت فنی و پیشه ای حداکثر لغایت 20 اردیبهشت سنه 93 به آدرس الکترونیکی ما ارسال نمایند .

بدیهی است از طراح آرم منتخب به نحو مقتضی قدردانی بعمل خواهد آمد .

طراحی لوگو شرکت هواپیمایی کاسپین

طراحی لوگو شرکت هواپیمایی کاسپین

 

شرکت هواپیمایی کاسپین از کلیهطراحان گرافیک علاقمند دعوت به عمل می آورد الی طرح پیشنهادی خود را درباره آرم و لوگوی جدید این شرکت با رعایت موارد پایین بیشینه لغایت پسین فروردین ۱۳۹۳ طراحی و ارسال نمایند.

به نفرات برتر که از طرح های آنها کاربرد شود جوایز نفیسی تعلق خواهد گرفت و اسم آنها به عنوان طراح لوگو در سایت شرکت کاسپین درج خواهد شد.

مشخصات عمومی و فنی آرم کمپانی هواپیمایی کاسپین:

1- محتوای طرح های ارسالی باید مطابق با ارزش های اسلامی و قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد.

2- اصول کلی طرح پیشین شرکت کاسپین باید در لوگوی جدید لحاظ گردد.

3- لوگوی کاسپین می بایست بر اصول سادگی، زیبایی، گویایی، جامعیت، پویایی، عدم تشابه و رعایت سایر اصول طراحی برقرار باشد.

4- ارائه طرح یادشده در قطع A4 و با فرمت JPEG و یا TIFF و با وضوح برابر 300 dpi و قابل اجرا در اندازه های گوناگون باشد.

5- آثار ارسالی می تواند به صورت نشانه های نوشتاری، تصویری و یا ترکیبی از هر دو باشد.

6- در چهره پذیرفته شدن طرح می بایست یک نسخه از طرح به صورت دستک لایه باز ارسال گردد.

7- هر طراح مجاز است بیشینه سه طرح ارسال نماید.

8- اسم و اسم خانوادگی،نشانه پستی و شماره تماس(همراه و ثابت) متقاضی به همراه توضیحات لازم محیط تبیین مفاهیم به پیشه رفته در آرم پیشنهادی لازم و ضروری است.(لطفا در هنگام ارسال ایمیل، عنوان را «طراحی آرم کاسپین» درج کنید.)

9-تمام حقوق مادی و معنوی طرح برگزیده از آن کمپانی هواپیمایی کاسپین خواهد بود.

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

فراخوان مسابقه لوگو

روانشناسی رنگ در برند سازی و لوگو

روانشناسی رنگ در طراحی لوگو

 

روانشناسی رنگ لوگو چه در امور شخصی و چه در امور تجاری احد از جالب ترین و جنجالی ترین جنبه های برندسازی می باشد. انگیزه این فرمایش اینست که اغلب مکالمات امروز در مورد رنگ ها و جذبه آن، احساسات، شواهد حکایت نوع و تبلیغاتی را در بر می گیرد که در باره «رنگ و ذهن» ادعاهای فراوانی را مطرح می کنند. واقعا روانشناسی رنگ در برند سازی چه اهمیتی دارد؟

تصورات غلط در مورد روانشناسی رنگ چیست؟

ممکن است متوجه شده باشید که در باره روانشناسی رنگ بحث های زیادی چهره می گیرد؛ ولی دیتا های حقیقی زیادی برای توسعه و اشاعه آن هستی ندارد. احتمالاً دلیل این باشد که عواملی همانند نخستینگی شخصی، تجربیات، تربیت، اختلافات فرهنگی، مکان و غیره معمولا نشان رنگ ها را کمرنگ و محو می کند. پس ایده هایی مثل اینکه در طیف رنگ، زرد از عقیده روانشناسی شادترین رنگ محسوب می شود، غلط می باشد.

موضوع مهم رنگ ها در برندسازی

رنگ نارنجی در لوگوی سازمان ها پرتو دوستی، خوشحالی و اطمینان؛ رنگ زرد پرتو خوش بینی، وضوح و گرمی؛ ؛ رنگ قرمز پرتو هیجان، جوانی و جسارت؛ رنگ بنفش پرتو خلاقیت، نیرو پندار و هوش؛ رنگ سبز نشان صلح، رشد و سلامت ؛ رنگ نقره ای نشان تعادل، خنثی بودن و تسکین و رنگ آبی نشان اعتماد و توان می باشد.

اما راستی این است که رنگ به شدت به تجربیات شخصی وابستگی دارد لغایت اینکه آن را با احساسات خاص در سطح دانشمند معنی کنیم. باید گفت الگو های پیام دهی مفصل تری را می طاقت در مفاهیم رنگی پیدا کرد. رای مثال، رنگ ها نقش قابل توجهی در خرید و برندسازی دارند. محققان در تحقیقی با عنوان «اثر رنگ در بازاریابی» به این موضوع پی بردند که بیشتر از ۹۰ درصد داوری های شتابزده در مورد محصولات می تواند فقط به رنگ مربوط باشد (با توجه به اینکه چه محصولی را می خرید).

تحقیقی به اسم «قرمز مهیج و آبی باکفایت» صورت گرفته است و این پژوهش تایید می کند که منظور خرید به شدت تحت تاثیر رنگ ها است؛ چون رنگ ها بر چگونه دیده شدن برند اثر دارند. این یعنی رنگ ها به مصرف کننده می گویند «شخصیت» یک برند را چگونه ببینند.

با مطالعه نتایج تحقیقاتی مثل «اثرات تعاملی رنگ ها» می توان گرفتن که بستگی بین رنگ ها و برندها به تناسب موجود در رنگی وابستگی دارد که برای یک برند خاص باره استفاده قرار می گیرد؛ یعنی آیا رنگ باره استفاده با آن چیزی که برای فروش گذاشته شده، دارای تناسب می باشد یا خیر؟

همچنین تحقیقات دیگری هم نشانه دیتا مغز ما برندهای قابل تشخیص را ترجیح می دهد که این موضوع بر اهمیت رنگ اثناء ایجاد هویت برند تاکید می کند. پس زیاد مهم است که برندهای جدید هنگام طراحی رنگ لوگوی خویش از تمایز آن با رقبا اطمینان حاصل کنند. مثلا اگر رقبا از رنگ آبی استفاده کرده اند، رنگ بنفش شما را از رقیب متمایز خواهد کرد.

هنگام انتخاب رنگ درست، پیش بینی بازتاب مشتری به تناسب رنگ با محصول، اغلب از خویش رنگ مهم است. در نتیجه، بین به کارگیری رنگ و دریافتن مشتری از منش یک برند، ارتباطی راستین وجود دارد.

هر یک از رنگ ها به طور مفصل ای با ویژگی های ویژه تطابق دارند . رنگ قهوه ای با استوار و زمخت بودن، بنفش با ظرافت و فرهیختگی و قرمز با هیجان شناخته می شود. اما کم و بیش کل پژوهش ها آکادمیک در باره رنگ ها و برندسازی به شما می گویند خیلی مهم است که رنگ های برند شما، به جای رعایت قانون ترکیب رنگ های کلیشه ای، هویتی را که می خواهید به تصویر بکشید، تایید کنند.

عبارت «سبز مساوی با آرامش است» را در نظر بگیرید. این مفهوم اشتباه می باشد، چون گاهی اوقات رنگ سبز برای برندسازی سایت زیست محیطی تیمبرلند بهره‌گیری می شود و در موارد دیگری این رنگ در فضای پولی و مالی سایت Mint.com باره استفاده قرار می گیرد و در دو حالت تاثیر زیاد مثبتی دارد. یا رنگ قهوه ای ممکن است برای فضای معرفی یک جنس محکم (مثل سایت محصولات چرمی Saddleback Leather) پسندیده باشد؛ درحالی که در موقعیت دیگری برای برپایی گرمی یا برانگیختن احساسات یا تحریک اشتها (مثل هر تبلیغ بازرگانی که در باره شکلات دیده اید) هم می تواند استفاده شود.

نتیجه گیری :

برای انتخاب رنگ برند مجموعه قواعد ساده و مشخصی هستی ندارد، اما انتخاب رنگ به طور حتم باید مورد پروا قرار بگیرد. احساس، خلق و خو و تصویری که برند شما برپایی می کند، نقش مهمی در برانگیختن احساسات دیگران دارد.

رنگ ها تنها زمانی روی پیشه می آیند که بتوانند با هویت دلخواه یک برند مطابقت داشته باشند همانند استفاده از رنگ سفید برای القای علاقه کمپانی اپل به طراحی ساده و تمیز. بدون در نظر داشتن چنین مفهومی، ترجیح دادن یک رنگ به رنگ دیگر معنی ندارد و نمی طاقت ثابت کرد که مثلا رنگ زرد در کل گیتی اغلب از رنگ آبی خریدار دارد.

انواع آرم و دسته بندی آن

انواع آرم و لوگو

 

انواع آرم

(( نشانه های پیامی – شعاری ))

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری ، لوگوتایپ یا مدل ترکیبی ؟

 

تایپوگرام ها:

گرچه به نوعی معتقدیم تفاوت خاصی میان طرح های تایپوگرام و پیکتوگرام هستی ندارد زیرا حروف نیز خویش تغییر شکل مکشوف خرده یا فرم ها هستند، ولی به زبان تخصصی تر باید گفت: تایپوگرام ها آن بخش از آرم ها هستند که عنوان کمپانی یا بنیاد-نهاد-سازمان یا رخداد مورد عقیده با یکتا از فونت های موجود به شکل سمبلیک نوشته میشود، یا با کمی تغییرات تبدیل به اشکالی همانند حروف میگردند. نکته ای که در رسم تایپوگرام ها باید پروا داشته باشید، آنست که در طراحی آن بهیچوجه نباید خوانایی حروف یا کلمه از بین برود. طرح تایپوگرام باید واضح باشد و با کوچک و کبیر شدن، از خوانایی آن کاسته نگردد.

این مطلب را که عناصر و المانهای خط و فرم در آرم های تایپوگرام به عنوان تجهیزات شغل بهره‌گیری می شوند نیز احد از مواردی است که باید به آن توجه داشت. شما می توانید لوگوی تایپوگرامی را طراحی کنید که همچنان از خط وفرم نیز در آن سهم جسته باشید.

نکته مهم در طراحی لوگوهای تایپوگرام این است که نظر به اینکه نام کمپانی یا موسسه یا رویداد، قصد طراحی قرار گرفته است، فلذا باید در عقیده نخست نام، به روشنی و خوانایی به چشم بخورد و اگر این نوع نباشد، شما در طراحی با شکست روبرو شده اید. همیشه پیچیده گی نمی تواند دلیل بر زیبایی و پیشه و تفکر بیشتر باشد. گاهی سادگی در طرح، مفاهیم و مقاصد را اغلب انعکاس می دهد. ولی نکته ای که در سادگی باید رعایت کنید این است که طرح ساده باید علت خود را توجیه کند الی بیننده سادگی را به حساب خامی شما نگذارد. لوگوی شرکت کارتیه که از مقاله نام cartier طراحی شده است درعین سادگی، هیچوقت خامی را منتقل نکرده است نیز سالیان سنه است که در یادها باقی مانده است، وانگهی طرح لوگوی شرکت Macdonaldes و کمپانی هایی همانند آن.

پیکتوگرام ها:

همانطور که از نامش  مخفف picture برمی آید، به آرم های تصویری گفته می شود که بدست خرده و فرم و خط بدون نوشتار در آنها یا علائم اختصاری حروف ، طراحی می گردند.

این گونه لوگو از پر طرفدارترین و چه بسا زیباترین طراحی آرم ها باشد. ولی معمولا از نظر حرفه ای زمانی بهره‌گیری می گردد که شما و اسم شرکت شما به خوبی شناخته شده باشد. برخی مواقع کمپانی ها ابتدا با آرم تایپوگرام وارد پهنه بازرگانی گشته و بعد از ثبت نام آنها به صورت آرم، در جای جای رد تجاریشان و دهان به دهان گشته شدن برند بازرگانی شان، اقدام به طراحی آرمی پیکتوگرام برای تجارت خود مینمایند.

در طراحی پیکتوگرام هم به صورت سر راست می توانید از خویش فرآورده یا تکاپو شرکت کمک جسته و آن را به عنوان طرح آرم ، معرفی کنید، هم می توانید از سمبل ها و نماد سهم بگیرید.

مثلا آرم یک کافی شاپ می تواند یک فنجان قهوه باشد که خود آشکارا بیانگر نوع فعالیت صاحب آرم است. یا آرم یک شرکت فرآوری توپ های ورزشی می تواند مثلا یک توپ ورزشی باشد و …

در طراحی توسط پیکتوگرام بهتر است به مفاهیم القایی از خرده و رابطه آن با مشتری و گونه فعالیت آن اندیشه کنید. معمولا علائم القا کننده مفاهیم ویژه در خصوص موضوع خواهند بود. مثلا به آرم تجاری کمپانی پژو اگر نظرکنید می بینید که هیچ ردی از اتومبیل در این لوگو نگریستن نمی شود، ولی علامت شیر که نماد نیرو و ریاست است، نوعی حس خوب در خصوص این محصول را منتقل می کند. فلذا نماد ها، نمادها یا نشان ها بصورت مستقیم یا غیر مستقیم در طراحی پیکتوگرام بهره‌گیری می شود.

آرم ترکیبی از پیکتوگرام و نوشتار:

این نوع آرم ها هم از المانهای پیکتو هم از نوشتار درقسمتی از طرح سهم جسته است. معمولا شکل زیبایی ندارند. زیرا بهتر است آرم تصویری ابتدائا بدون نوشتار رسم شود، و این ترسیم به گونه ای باشد که نوشته ی دلخواه بعدا به آن اضافه شود، نه آنکه نوشته خویش جزوی از آرم شود.

نشانه های پیامی و شعاری

یک نوع دیگر نشان نیز وجود دارد که نمادیست که حاوی انتقال پیام شعارگونه در آن است و شعار آن سازمان را منتقل می کند نه اسم یا کار و جنبش آن موسسه. این گونه نشانه ها را، نشانه های شعاری می گویند. نمونه آن می طاقت به آرم شرکت نوکیا که از دو دست که در هم تنیده است و حاوی پیام انتقال یا دستگیری و ارتقا را می رساند، اشاره نمود. از نمونه های دیگر پرتو های شعاری می طاقت به اثر یکتا از بانک های ژاپنی اشاره کرد که آرم آن یک قلب قرمز در درون یک مربع می باشد که پیام همدلی را منعکس می نماید.

 

اجزاء بصری و گرافیکی در هویت بصری

اجزا و عناوین بصری و گرافیکی در فرآیند ایجاد هویت بصری

 

پروسهه ایجاد هویت بصری برای یک گردآور پیش از آنکه به طراحی مفتوح گردد، در آغاز به ساماندهی و تعیین چارچوبها و نیازهای مجموعه‌ی مذکور، تعیین هدفها و سیاستگذاریهای بصری مجموعه براساس گونه مخاطبان مفتوح می‌گردد. طبق این اطلاعات که تعیین کننده‌ی نیازهای بصری گردآور خواهد بود، موارد تصویر پیشنهادی ارائه خواهد شد که شامل عناوین ذکر شده می باشند:

لوگو و لوگوتایپ

لوگو و لوگو تایپ یک گردآور نخستین و مهمترین حلقه‌ی ارتباطی مجموعه‌ی مورد عقیده با مخاطبان خود است. براساس این تصویر ماهیت کلی مجموعه‌ی باره نظر در ذهن مخاطبان تعریف و ارزیابی می‌شود. نشانه یا لوگو، بنیادین ترین فاکتور هویت بصری است که در غالب موارد گرافیکی و بصری مجموعه حضوری بنیادی دارد. یک پرتو نیرومند باید ساده، موجز و گویا باشد. در طراحی اثر بایستی از هرگونه پرگوئی و چند دسته گویی پرهیز کرد. پرتو قدرتمند، منعکس کننده‌ی مفهوم اصلی و اساسی‌‌ای است که گردآور طبق آن پایدار شده است.

پرهیز از کلیشه‌های سمبلیک برای تصویر کردن مفهوم بنیادین مجموعه می‌تواند منجر به برپایی تصویری خلاقانه‌تر شود. تعیین دست کم اندازه‌ی مجاز آرم، گونه ها فرمت‌های تولیدی از آرم (اعم از رنگی، ابلق و اوت لاین) از دسته مواردی است که در چهره لزوم در دفترچه‌ی دستورالعمل‌های هویت جامع درباره‌ی پرتو و لوگو مجموعه معین می‌شوند.

رنگ‌های جامع

رنگ‌های جامع برای یک مجموعه عبارتست از تعیین محدوده‌ی رنگ‌هایی که مواد تصویری گردآور طبق آن طراحی می‌شوند. این رنگ‌ها بایستی براساس نیازهای مجموعه، مفهوم اساسی که مجموعه طبق آن اقامه شده است و نیز با در عقیده اخذ تناسبات علمی میان رنگ‌ها در دایره‌ی رنگ مشخص شوند. خروجی این تقسیم بایستی طی دو پالت رنگی با نام‌های پالت رنگ اولیه و در چهره لزوم پالت رنگ ثانویه ارائه شود. در پالت رنگی اولیه رنگ های اصلی مجموعه تعیین می شوند، که این رنگ ها بصورت غالب در همگی مواد تصویری گردآور مورد بهره‌گیری قرار می‌گیرد. در پالت رنگ ثانویه تعداد رنگ‌های مجازی که در شرایط مورد نیاز، طراح می‌تواند در کنار رنگ‌های اولیه استفاده کند مشخص می شود. طراح مجاز به استفاده از رنگ‌های بیرون از این محدوده‌ی رنگی نیست، زیرا می‌تواند به تصویر واحد مجموعه و کلیت در عقیده گرفته شده طبق مفهوم بنیادی مجموعه خراش وارد کند.

باز فرآوری و ارائه کد این رنگ‌ها براساس واحدهای پانتون (panton)، رنگ‌های نوری (RGB)، رنگ‌های چاپی (cmyk) و رنگ‌های وب از جمله مواردی است که در دفترچه‌ی دستورالعمل هویت جامع بصری این مجموعه ارائه خواهد شد.

قلم جامع و سایر قلم‌ها (Type faces)

قلم تیتر

قلم متن

قلم باره استفاده در فضای وب

نوع هندسه‌ی جامع انتخابی برای گردآور شخصیتی متناسب با آن هندسه به همراه دارد.

از آنجا که دسته اعظم یک طراح گرافیکی با فونت شکل می‌گیرد، انتخاب فونتی منطبق با مفهوم بنیادی مجموعه می‌تواند در شکل‌گیری تصویر جامع گردآور بسیار مفید باشد. در دفترچه‌ی راهنمای دستورالعمل هویت جامع بصری معین می‌شود.

چیدمان بصری (layout)

در این دسته هندسه‌ی کلی‌ای که براساس آن صحنه آرایی و چیدمان بصری نوشتار و عکس ها در موارد مختلف گرافیکی شکل می‌گیرد تعیین می‌شود: براساس این هندسه و نیازهای مجموعه‌ی مذکور چند گونه قطع و ترکیب‌بندی برای بروشورها، کتابها و کارتهای ویزیت و سایر مواد باره بیچارگی گردآور ارائه خواهد شد. در این دسته فقط کلیات چیدمان لی اوت معین می‌شوند، لغایت در عین وجود چارچوب مشخص برای طراح گیر از بروز خلاقیت‌های طراح نشود.

لازم به ذکر است که بعد از شکل‌گیری ساختار کلی هویت بصری برای یک مجموعه مهمترین عامل برای تحقق چنین استانداردسازی حفظ ادامه و دنبال در پیاده‌سازی قوانین تعیین شده و طبق دستورالعمل‌های مشخص شده می‌باشد. بنابراین هستی یک مدیر هنری که بر روی فرایند طراحی در مقاطع مختلف و براسس دستورالعمل‌های تعیین شده بازرسی داشته باشد ضروری می باشد. وظیفه‌ی این مدیر هنری کنترل فرایند هویت بصری و بازرسی بر جاری شدن آن بر همگی اجزای بصری طراحی شده برای مجموعه است.

خروجی طراحی شده به عنوان سیاستهای کلی هویت جامع بصری برای یک مجموعه در قالب دفترچه‌ای ارائه می‌شود که براساس آن دستورالعمل‌های لازم برای طراحی مواد مختلف گرافیکی و تبلیغی مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

طراحی نشان تصویری نوشتاری موسسه فرهنگی

 

عنوان لوگو: بنیاد-نهاد-سازمان فرهنگی قرآن و عترت پیشوا صادق(علیه السلام) اردکان، صادقیه / تأسییس۱۳۹۱

رنگ: تلفیقی از سبز و آبی

ترکیب: آمیزه ای از مقاله و تصویر

از کلیه طراحان گرافیک دعوت می‌شود طرح های پیشنهادی خود را حداکثر الی تاریخ ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۲ به آدرس الکترونیکی ذیل به صورت فایل وکتور ارسال نمایند.

اهدا جوایز :

هیأت داوری جشنواره از میانی آثاری که ارسال شود شمار 3 نشانه را به عنوان آثار منتخب انتخاب خواهند کرد.

جوایز اهدایی از سوی شبکه طراحان گرافیک ایران هم به شرح ذیل اعلام می گردد.

‎طرح منتخب اول

‎ یک سنه عضویت سطح زرین به ارزش 235000 تومان

‎آرشیو کامل وکتور لایه مفتوح وعکس یک ترابات به ارزش 400 هزار تومان

‎یک شماره قلم برتر به ارزش 80 هزار تومان

‎ارایه لوح قسمت و لوگو برتر از جانب شبکه گرافیک ایران

برنده تن دوم :

یک سال اشتراک عضویت سطح طلایی به ارزش 235000 تومان

آرشیو کامل وکتور لایه باز و عکس پانصد گیگ به ارزش 200 هزار تومان

ارایه لوح سرنوشت و لوگو برتر از سوی شبکه گرافیک ایران

برنده تن سوم

یک سنه اشتراک عضویت سطح طلایی به ارزش 235000 تومان

ارایه لوح تقدیر و لوگو برتر از جانب شبکه گرافیک ایران

دبیرخانه آثاری را که تا آخر ساعت اداری ۲۶ اسفندماه ۱۳۹۲ تحویل گرفته است، در پیکار شرکت خواهد داد.

مقررات مسابقه:

شرکت کلیه طراحان گرافیک در پیکار آزاد است.

طراحان نشان تصویری نوشتاری را باید سوژه طراحی خویش پیمان دهند.

هر شرکت کننده مجاز است تا۶ نشانه را برای کمپانی در پیکار ارائه دهد.

آثار ارسالی به صورت فایل برداری (وکتور) باید تحویل داده شوند.

طراحی‌های ارسالی باید به نام فرد طراح ارسال شوند.

لازم است شرکت کنندگان گرامی به اتفاق با فایل طرح های ارسالی خود، متنی را ارسال نمایند که درآن مشخصات فردی، نشانی و تلفن‌ خویش را در ان درج نموده‌اند.

چنانچه نسبت به ازآنش معنوی یادبود ها ارائه شده، هر نوع شکایتی از سوی دیگران مطرح شود، درصورت

اثبات عواقب حقوقی ناشی متعلق به متوجه کمپانی کننده خواهد بود.

دبیرخانه در صورت تصادف با چنین شرایطی می تواند اثر ارائه شده را یک جانبه در هر مرحله ای حذف نماید.

تمام حقوق به کارگیری پرتو های برگزیده به موسسه فرهنگی، قرآن و عترت امام صادق(علیه السلام ) اردکان تعلق خواهد داشت

 

برای مشاهده اخبار بیشتر روی لینک زیر کلیک کنید :

مسابقه طراحی لوگو