آرم شرکت نمایش های آبی

لوگوی شرکت آبنوای گیتی

طراحی لوگو برای برند نمایشهای آبی آبنوای گیتی – کشور ایران