طراحی برند آبنوای گیتی

طراحی لوگو برای برند AG آبنوای گیتی ( فواره موزیکال ) – کشور ایران