آبنوای گیتی

طراحی لوگو برای برند نمایشهای آبی آبنوای گیتی – کشور ایران