الیاف ترمه

طراحی لوگو برای شرکت الیاف ترمه – کشور ایران