طراحی لوگو گروه تشریفات مجلل فیکا

طراحی لوگو ی گروه تشریفات مجلل فیکا – کشور ایران