جشنواره تئاتر جوانه

طراحی لوگو برای جشنواره تئاتر جوانه – کشور ایران