طراحی لوگو ستاد اقامه نماز

طراحی لوگوی ستاد اقامه نماز – مجتمع گاز پارس جنوبی