غشا گستر دالاهو

طراحی لوگوی شرکت صنایع دریایی غشا گستر دالاهو – کشور ایران