طرح لوگو تایپ برند فالوده و بستنی

نماد برند فالوده

طراحی لوگوتایپ برای برند تولید کننده فالوده ایرانی – کشور عراق