فالوده

طراحی لوگوی برای برند تولید کننده فالوده ایرانی – کشور عراق