طراحی لوگو برند محصول

لوگو ی برند Sweet Lover

طراحی لوگو برای برند Sweet Lover – کشور ایران