آرم گروه طراحی فرش نقشینه

طراحی لوگو برای گروه ایرانی طراحی فرش نقشینه – کشور چین