لوگوتایپ رستوران

لوگوتایپ رستوران HIGH WAY

طراحی لوگوتایپ برای رستوران باربیکیو های وی – کشور ایران