طرح لوگوی شرکت نفتی

نشان شرکت نفتی پارت پترو

طراحی نماد شرکت تولید محصولا نفتی پارت پترو – کشور ایران