برند پوشاک ورزشی فیلاب – چین

طراحی لوگو برای شرکت تولید پوشاک ورزشی فیلاب – تولید کشور چین