پوشاک ورزشی فیلاب

طراحی لوگو برای شرکت تولید پوشاک ورزشی فیلاب – تولید کشور چین