کاغذ تجارت امین

طراحی لوگو برای شرکت کاغذ تجارت امین – کشور ایران