گروه معماران وارباس

طراحی لوگو برای شرکت معماری وارباس – کشور ایران