طراحی لوگو برای برند عسلی

طراحی لوگو برای برند عسلی ( تولید محصولات خوراکی با عسل ) – کشور هلند