طراحی آرم مجموعه CareIt انگلستان

طراحی آرم برای مجموعه خدمات مراقبت و سلامت CareIt – کشور انگلستان