لوگو شرکت انفورماتیک

ساخت لوگو شرکت کامپیوتری DOT.DATA

لوگو برای برند تولید کننده تجهیزان انتقال داده – کشور بلژیک