آرم برند Dot.Data

طراحی لوگو برای برند تولید کننده تجهیزان انتقال داده – کشور کانادا