طراحی آرم کشت و صنعت ELIKA – آمریکا

طراحی لوگو برای مجموعه کشت و صنعت ELIKA – کشور آمریکا