آرم مجموعه کشت و صنعت

نشان برند ELIKA

ساخت نماد برای مجموعه کشت و صنعت ELIKA – کشور آمریکا