طراحی برند جواهرات فلورکس

طراحی لوگو برای برند تولید جواهرات فلورکس – کشور ایران