آرم خدمات ارتباطات سیار GMS آمریکا

طراحی لوگو برای برند ارائه دهنده خدمات ارتباطات سیار GMS – کشور آمریکا