طرح لوگوی موبایل

طراحی نشان تجاری G.M.S

طراحی لوگو برای برند ارائه دهنده خدمات ارتباطات سیار – کشور آمریکا