نشان تجاری برند و لوگو تجهیزات پزشکی

نشان تجاری برند HEALTEST

طراحی نشان برند تجهیزات پزشکی Healtest – کشور آمریکا