طراحی لوگو شرکت

طراحی لوگو شرکت Mercury کانادا

طراحی لوگو برای کمپانی فیلم و انیمیشن MERCURY – کشور کانادا