لوگوی برند سیستم های الکترونیکی و صوتی

برند الکترونیکی MOKO

طراحی لوگوی برند تولید سیستم های صوتی اتومبیل – کشور چین