طرح لوگوی محصولات محیط زیستی

نشان محصولات My Plast

نشان برند تولید محصولات سازگار با محیط زیست – کشور ترکیه