آرم و لوگوی شرکت صنعتی

لوگوی کمپانی صنعتی PowerGear

نشان برند تولید کننده چرخ دنده های عظیم صنعتی – کشور انگلستان