آرم و لوگو برای استودیو انیمیشن

لوگوی شرکت RAIN PICTURES

آرم و لوگو استودیو انیمیشن RAIN PICTURES – کشور آمریکا