برند طراحی و دوخت لباس REES تاجیکستان

طراحی لوگو برای برند طراحی و دوخت لباس REES – کشور تاجیکستان