لوگوی تعمیرگاه خودرو

آرم تعمیرگاه TAMIRCI

لوگو مرکز ارائه دهنده خدمات تعمیرگاهی اتومبیل – کشور ترکیه