نماد مجموعه الکترونیکی

برند محصولات UMBRELLA

طراحی نماد برای مجموعه ضد آب سازی تجهیزات الکترونیکی – کشور آمریکا