لوگو تصویری چیست؟

لوگو  تصویری چیست ؟

این لوگو تصویری گرافیکی است که نمادی تجریدی، تصویرر یک شی، یک نقش است.

دسته ای از این لوگوها فیگوراتیو هستند مشابه : سنجاب.ولی بخش ای دیگر یر فیگوراتیو میباشند مانند: پیکان و خرده هندسی مثل مربع، دایره و غیره. بنابر این می توان 3 نوع آرم تصویری را در نظر گرفت:

آرم تصویری imaginal :تصویری است که شباهت زیادی با یک شی مادی دارد.به عنوان مثال در آرم پودر شکلات سازی “Chicor’ee Leroux” زنی را میبینید که با طراحی ساده شده ای رسم شده در حال تعارف آن کالا به مخاطبان است.

آرم تصویری diagrammatique :در این ارم با یک طرح خلاصه ، شناسه اصلی فراورده نشانه داده میشود.

آرم تصویری _ استعاری m’etaphorique : این آرم از طریق به کار دریافت عنصری معنادار که نشان دهنده ی کارکرد یا توانایی مارک یا کالای باره نظر است، عمل می کند. همانند آرم کارخانه اتومبیل سازی پژو که در آن یک شیر، استعاره از قدرت خودرو است.

آرم تصویری – نمادین: این آرم بدون هیچ رابطه ای با سوژه و یا عمللکرد آنها هستند.مثال این گونه آرم تصویر سوسمار در مارک تولید کننده پوشاک ورزشی ”lacoste” است.تصویر این سوسمار طرح روی بلوز ورزشکاران شد و از ان هنگام تصویر سوسمار در آرم lacoste به عنوان عنصر تصویری این مارک میباشد.

 

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

انواع لوگو