شماره حساب مدیرمسئول ( لطفا پیش پرداخت های مربوط به پلن های شماره یک و دو ، ترجیحا به این شماره حساب واریز گردد )

  • شماره حساب نزد بانک ملی : 0108139416001
  • شماره کارت حساب فوق :  6037997143131135
  • به نام جواد محمودآبادی – ( مدیر مسئول )

 

شماره حساب شرکتی

  • شماره حساب نزد بانک ملی : 0109386489009
  • شماره کارت حساب فوق : 6037991199531611
  • به نام شرکت طرح آفرینان
Print this pageEmail this to someoneTweet about this on TwitterShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn