برای سفارش طراحی لوگو پلن های زیر برای شما آماده گردیده است

پلن یک طراحی لوگو

 • مناسب برای کسب و کارهای کوچک
 • 3 طرح اولیه + ویرایش نامحدود جزئیات طرح های ارائه شده  + طراحی کارت ویزیت اختصاصی
 • لوگو :1.000.000 تومان  |  لوگوتایپ : 1.000.000 تومان  |  ترکیبی : 1.500.000 تومان

پلن دو طراحی لوگو

 • مخصوص شرکت ها و موسساتی که قصد دارند در آینده کسب و کار خود را گسترش دهند
 • 5 طرح اولیه + ویرایش نامحدود جزئیات و کلیات ( امکان ارائه طرح های جدید ) + طراحی ست اوراق اداری کامل
 • لوگو :2.000.000 تومان  |  لوگوتایپ : 2.000.000 تومان  |  ترکیبی : 3.000.000 تومان

پلن سه طراحی لوگو

 • پکیج مناسب خلق برند ( برندینگ محصولات / خدمات )
 • 7 طرح اولیه + ویرایش نامحدود جزئیات و کلیات ( امکان ارائه طرح های جدید ) + فونت سازمانی + شناسنامه طرح + برندبوک + طراحی ست اوراق اداری کامل
 • لوگو :4.000.000 تومان  |  لوگوتایپ : 4.000.000 تومان  |  ترکیبی : 6.000.000 تومان

 

شماره حساب جهت واریز مبلغ پیش پرداخت (  50 درصد هزینه سرویس انتخابی )

شماره حساب مدیرمسئول (  برای پلن های شماره 1 و  2 )

 • شماره حساب نزد بانک ملی : 0108139416001
 • شماره کارت حساب فوق :  6037997143131135
 • به نام جواد محمودآبادی – ( مدیر مسئول )

شماره حساب شرکتی ( مخصوص پلن شماره 3 )

 • شماره حساب نزد بانک ملی : 0109386489009
 • شماره کارت حساب فوق : 6037991199531611
 • به نام شرکت طرح آفرینان

فرم ثبت سفارش

1 مشخصات لوگو
2 مشخصات سفارش دهنده
3 انتخاب پلن
4 توضیحات