طراحی لوگو با استفاده از عدد فی

طراحی لوگو
عدد فی از تقسیم دو خط که یکی از آن‌ها از دیگری بزرگتر باشد به دست می‌آید و آن عدد مساوی ۱٫۶۱۸ است.

یکی از ویژگیهای قابل توجه عدد فی این است که اگر یک واحد از عدد فی را کم کنیم،

مقدار آن با عکس خودش برابرمیشود

طراحی لوگو بر اساس عدد فی
طراحی لوگو بر اساس عدد فی

 

 کاربردهای عدد فی 

1- یکی از مهمترین کاربردهای عدد فی ،استفاده در صنعت معماری میباشد.

نمونه بارزی که میتوان نام برد، برج میلاد میباشد. این بنا طول 63 متر و عرض 42 متر دارد که بنابراین 5/1=/42 63 و به عدد طلایی نزدیک می‌باشد.

2- استفاده از عدد فی در طراحی و ترسیم اشکال هندسی کاربرد زیادی دارد، که به صورت رعایت عدد ۱٫۶۱۸ در در ترسیم اضلاع اشکال مختلف مانند :

مستطیل، مثلث متساوی‌الساقین،دایره و … می باشد.

3-  در طبیعت نیز عدد فی موجب شگفتی برخی از مهندسین شده است.

برای نمونه در گل آفتابگردان، دانه‌هایی که به شکل مارپیچ رشد کردهاند، نسبت قطر هرمارپیچ به مارپیچ بعدی، همان عدد فی می‏باشد.

همچنین اگر در هر کندوی زنبور عسل، تعدادزنبورهای ماده را به نر تقسیم کنیم، به عدد فی میرسیم

. عدد فی در فاصله سر انسان تا زمین و تقسیم آن بر فاصله شکم تا زمین، بدست میآید

.

طراحی لوگو بر اساس عدد فی

4- عدد فی در گرافیک و طراحی لوگو نیز کاربردهای زیادی دارد.

با توجه به اینکه لوگوها نیز براساس اشکال هندسی طراحی میشوند،

بنابراین استفاده از عدد فی میتواند مهندسین و طراحان را یاری نماید.


طراحی لوگو بر اساس عدد فی 

با توجه به این که بسیاری از معماران و طراحان از عدد فی برای طراحی کارهای خود استفاده میکنند،

علائم تجاری نیز مستثنی از این امر نیست. به عبارت دیگر از آنجا که طراحی لوگو نیازمند یک طراحی دقیق و منظم است،

ذهن طراحان و گرافیستهابا نسبت عدد فی راحتتر و بهتر میتواند عمل نماید

طراحی لوگو بر اساس عدد فی
طراحی لوگو بر اساس عدد فیمثال هایی برای استفاده از عدد فی درطراحی لوگوهای معتبر و برتر جهان:

 

طراحی لوگوی اپل

لوگوی اپل به صورت یک سیب است که در یک طرف آن به صورت گاز زدگی میباشد.

این طرح توسط یک مربع به همراه دایرههایی انجام شده که با نادیده گرفتن قسمتی ازدایرههاو ترکیب آنها، لوگوی اپل به وجود آمده است.

لوگوی توییتر

این لوگو نیز همچون لوگوی اپل از دایره‎‎ و تعدادی مربع تشکیل شده

که با استفاده از عدد فی، دایرههاتقسیم بندی شده و در کنار هم قرار گرفتهاند و شکل یک پرنده را ایجاد کردهاند.

لوگوی پپسی

شرکت پپسی  لوگوی خود رابا استفاده از دایرههایی که توسط عدد فی تقسیم بندی شده، ساخته است.

 

 

 مزایای استفاده از عدد فی در طراحی لوگو
 

طراحی دقیق و منظم لوگو

سرعت عمل در کار

زیبایی در طرح به دست آمده

امکانات فوق العاده برای طراحی لوگوهای متنوع

قابلیت تغییر سایز و شکل بصورت دلخواه