فراخوان مسابقه طراحی لوگو و نشان تجاری صندوق توسعه ملی

فراخوان طراحی لوگو و نشان تجاری صندوق توسعه ملی .

صندوق توسعه ملی جمهوری اسلامی ایران که با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروتهای ماندگار – مولد و سرمایه‌های فزاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسلهای آینده از منابع نفت و گاز بر اساس ماده 84 قانون برنامه پنجم توسعه تشکیل شده است  طراحی لوگو و نشان تجاری خود را به فراخوان عمومی می‌گذارد.

 • از اساتید طراحی و هنرمندان گرافیک کشور دعوت می‌شود آثار خود را مطابق با مشخصات عمومی و شرایط فنی ذیل به روابط عمومی صندوق توسعه ملی ارسال نمایند.

آرم صندوق باید بر اصول سادگی – زیبایی – جامعیت و پویایی استوار باشد و از مشابهت با دیگر آرم‌ها و کلیشه‌های رایج مطلقا خودداری شود ، همچنین بیانگر مأموریت‌ها و اهداف صندوق باشد

 1. نوشته‌ “صندوق توسعه ملی” در جای مناسب قرار گیرد.
 2. شناسنامه هر عنصر و اجزای آرم ذکر شود.
 3. هر شرکت‌کننده میتواندحداکثر 3 اثر ارسال نماید.
 4. طراحان باید پیشینه فعالیت، سوابق کاری و تحصیلی و آدرس و تلفن خود را نیز همراه با اثر ارسال نمایند.
 5. طراحان و هنرمندان محترم برای کسب اطلاعات و شناخت دقیق‌تر از جایگاه و رسالت صندوق توسعه ملی به عنوان یک نهاد ملی و فرانسلی، می‌توانند به سایت صندوق مراجعه نمایند.
 • مشخصات فنی: طراحان باید آثار خود را با کیفیت مناسب به صورت رنگی در قطع A4 با فرمت‌های jpG و PSD  با وضوح DPi 300 بر روی لوح فشرده ارسال نمایند.
 • مهلت ارسال آثار: لازم است آثار طراحی شده، حداکثر تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 9 مرداد ماه به آدرس میدان امام خمینی(ره)، ساختمان مرکزی بانک سپه، طبقه پنجم، روابط عمومی صندوق توسعه ملی ارسال شود.

توضیحات:

 • حق استفاده مادی و معنوی آثار پذیرفته شده توسط صندوق توسعه ملی محفوظ می‌باشد.
 • به 3 اثر برتر، پانزده میلیون ریال، جایزه نقدی تعلق می‌گیرد.
 • نتیجه در هفته آخر مرداد ماه از طریق سایت  اعلام می‌شود. تلفن : 66746800