آیا ابتدایی ترین اصول اولیه طراحی لوگو را میدانید؟

آیا ابتدایی ترین اصول اولیه طراحی لوگو را میدانید؟

 

گر علاقه مند به پرماسیدن نکات اولیه طراحی لوگو دارید بعد باید در مورد ابتدایی ترین علائم همانند رنگ، شکل، اتود زدن، فضاها، نوشتجات و ارزش کار اطلاعات داشته باشید. این قطعات اصلی در کنارهم تکه های شغل را تشکیل می دهند و ساده ترین مطالب آموزشی هستند. اگر به پیگیری عازم برای زینت بخشیدن به کارهایتان می باشید، مطالب پایین راهنمای شما می باشد.

پیمانه و اندازه:

تعادل، تناسب و کنتراست را با سایز و اندازه پسندیده به طرحهایتان وارد کنید.اندازه ابعاد واقعی یک المان در روی صفحه است و مقیاس رابطه یک المان به اندازه اصلی آن است (مانند قرار دریافت تصویر شخص روی بیلبورد که بزرگتر از حالت راستین به عقیده خواهد رسید) و تناسب رابطه ی تمام المانهای روی صفحه از لحاظ اندازه و پیمانه است.از مقیاس و تناسب برای مشخص کردن سایز واقعی یک شیء می توانید بهره‌گیری کنید.

خط:

خطی که کشیده اید می تواند صاف باشد یا باریک، کلفت باشد یا پر پیچ و تاب. کیفیت دست نویس که آن را با دست به دقت طراحی می کنید می تواند حس شما را درآن لحظه باز گو کند. خطوط کلفت یا آنهایی که با دست کشیده می شود به فضای حسی جوانان تمایل دارد در حالیکه خطوط سر راست یا نازک بیشتر برای کارهای از قبل برنامه ریزی شده کاربرد می شود.چگونگی تامل خطوط با یکدیگرنیزمهم است. اگر خط صاف یا باریک، حائز زاویه های مختلف باشد،کار شما احتمالا به بی نظمی کشیده می شود. اگرخطهای با دست کشیده شده سر راست و منظم باشند ،رویکردی شخصی را به طرح القاء می کند.

شکل:

شکل هم همانند دیگر عناصر می تواند حس و حال یا هدف طراحی را برساند. شکلهای زاویه دارمانند مربع و مثلث گرایش به نشان دادن مردانگی دارد این در حالی است که شکلهای نرم و منحنی مثل دایره اغلب حس زنانگی را منتقل می کند. همه ی ما با فرم مربع آشنا هستیم ( همانند مونیتور، ورق کاغذ یا صفحه تلویزیون) بنا براین آنها امنیت،ثبات وقابل اعتمادی را پرتو می دهند.در صورتی که فرم دایره چشم نواز است و حس طبیعی، کلی، سازش آمیزو یکدلی را القاء می کند.

رنگ :

رنگ کارایی مهمی در خلق و خوی شغل شما دارد.رنگ قرمز معمولا نشان دهنده احساسات قوی،عشق،خشم ،شور و شوق است، در حالی که آبی حس آرام،خنک و صلح آمیز دارد.رنگ در طراحی ها منجر به انتقال یک سری از اطلاعات از طریق چشم می شود.

بافت:

بافت المانی سرگرم کننده است و به طرحهای شما واقعیت می بخشد. بافت در جذب بصری کارایی فوقانی دارد و در واقع سبب بی همتا شدن طرح می شود. بافت تنها در رایانه بهره‌گیری نمی شود، می توانید از متریالهایی از کار چاپ شده پایانی نیز بهره‌گیری کنید.

فضاء:

معمولا به یک فضای سفید اطلاق می شود و به طرح جای خالی برای نفس کشیدن می دهد و دستور میدهد چشم با آرامش در صفحه بچرخد. بهره‌گیری تاب صحیح از فضا می تواند دریافتن شلوغی در طرح ایجاد کند وهمبن طور فضای خالی بیش از اندازه می تواند طرح را ناتمام جلوه دهد. زمانی که به این قانون واقف شدید می توانید برای برداشتهای احساسات گوناگون آن را پایین پا بگذارید.

ارزش:

ارزش می تواند به راستی نوعی منحصر بودن را به طرح شما القاء کند.همچنین می تواند عازم برای خلق نقطه کانونی و ارشاد برای گردش چشمان تماشاگر روی طرح باشد.این المان کوچک می تواند اجزای طرح را کنار هم یگانه آورد و به آنها تعادل ببخشد.استفاده از المانهای مشابه در یک تراکم بالا (نوربه سمت طرف سفید یک طیف) میتواند لحن آرام به آن بدهد.جایی که ارزش کاهش می یابد(فضاهای تاریکتر مایل به مشکی ) می تواند بدی را نشان دهد. بعضی مواقع استفاده از ارزش در هر یک از اسپکترومها می می تواند اثر دراماتیک داشته باشد.

قصد از طراحی گرافیک:

منظور از طراحی گرافیک ارتباطات است.زمانی که وارد هر مرحله از روند طراحی می شوید از خویش سوال کنید که چگونه هر یک از المانها را در جهت القاء رساندن پیام و تا ثیرگذاری آن و رابطه ی محصول و پیام استفاده می شود. به یاد داشته باشید که این عناصر در تمام جزئیات از ترکیب بندی تا عکس ها و گونه فونتها روی طرح کاربرد می شود.