طراحی لوگو , طراحی برند , طراحی آرم شرکت

طراحی لوگو ، طراحی برند تجاری ، طراحی آرم شرکت

اجزاء بصری و گرافیکی در هویت بصری برند

Facebook
Twitter
LinkedIn

اجزا و عناوین بصری و گرافیکی در فرآیند ایجاد هویت بصری برند

در این مقاله به اجزاء و المانها در پروژه طراحی برند می پردازیم .

پروسهه ایجاد و طراحی هویت بصری برند برای یک گردآور پیش از آنکه به طراحی مفتوح گردد، در آغاز به ساماندهی و تعیین چارچوبها و نیازهای مجموعه‌ی مذکور، تعیین هدفها و سیاستگذاریهای بصری مجموعه براساس گونه مخاطبان مفتوح می‌گردد. طبق این اطلاعات که تعیین کننده‌ی نیازهای بصری گردآور خواهد بود، موارد تصویر پیشنهادی ارائه خواهد شد که شامل عناوین ذکر شده می باشند:

طراحی لوگو و لوگو تایپ یک گردآور نخستین و مهمترین حلقه‌ی ارتباطی مجموعه‌ی مورد عقیده با مخاطبان خود است. براساس این تصویر ماهیت کلی مجموعه‌ی باره نظر در ذهن مخاطبان تعریف و ارزیابی می‌شود. نشانه یا لوگو، بنیادین ترین فاکتور هویت بصری است که در غالب موارد گرافیکی و بصری مجموعه حضوری بنیادی دارد. یک پرتو نیرومند باید ساده، موجز و گویا باشد. در طراحی اثر بایستی از هرگونه پرگوئی و چند دسته گویی پرهیز کرد. پرتو قدرتمند، منعکس کننده‌ی مفهوم اصلی و اساسی‌‌ای است که گردآور طبق آن پایدار شده است.

پرهیز از کلیشه‌های سمبلیک برای تصویر کردن مفهوم بنیادین مجموعه می‌تواند منجر به برپایی تصویری خلاقانه‌تر شود. تعیین دست کم اندازه‌ی مجاز آرم، گونه ها فرمت‌های تولیدی از آرم (اعم از رنگی، ابلق و اوت لاین) از دسته مواردی است که در چهره لزوم در دفترچه‌ی دستورالعمل‌های هویت جامع درباره‌ی پرتو و لوگو مجموعه معین می‌شوند.

رنگ‌های جامع

رنگ‌های جامع برای یک مجموعه عبارتست از تعیین محدوده‌ی رنگ‌هایی که مواد تصویری گردآور طبق آن طراحی می‌شوند. این رنگ‌ها بایستی براساس نیازهای مجموعه، مفهوم اساسی که مجموعه طبق آن اقامه شده است و نیز با در عقیده اخذ تناسبات علمی میان رنگ‌ها در دایره‌ی رنگ مشخص شوند. خروجی این تقسیم بایستی طی دو پالت رنگی با نام‌های پالت رنگ اولیه و در چهره لزوم پالت رنگ ثانویه ارائه شود. در پالت رنگی اولیه رنگ های اصلی مجموعه تعیین می شوند، که این رنگ ها بصورت غالب در همگی مواد تصویری گردآور مورد بهره‌گیری قرار می‌گیرد. در پالت رنگ ثانویه تعداد رنگ‌های مجازی که در شرایط مورد نیاز، طراح می‌تواند در کنار رنگ‌های اولیه استفاده کند مشخص می شود. طراح مجاز به استفاده از رنگ‌های بیرون از این محدوده‌ی رنگی نیست، زیرا می‌تواند به تصویر واحد مجموعه و کلیت در عقیده گرفته شده طبق مفهوم بنیادی مجموعه خراش وارد کند.

باز فرآوری و ارائه کد این رنگ‌ها براساس واحدهای پانتون (panton)، رنگ‌های نوری (RGB)، رنگ‌های چاپی (cmyk) و رنگ‌های وب از جمله مواردی است که در دفترچه‌ی دستورالعمل هویت جامع بصری این مجموعه ارائه خواهد شد.

قلم جامع و سایر قلم‌ها (Type faces)

قلم تیتر

قلم متن

قلم باره استفاده در فضای وب

نوع هندسه‌ی جامع انتخابی برای گردآور شخصیتی متناسب با آن هندسه به همراه دارد.

از آنجا که دسته اعظم یک طراح گرافیکی با فونت شکل می‌گیرد، انتخاب فونتی منطبق با مفهوم بنیادی مجموعه می‌تواند در شکل‌گیری تصویر جامع گردآور بسیار مفید باشد. در دفترچه‌ی راهنمای دستورالعمل هویت جامع بصری معین می‌شود.

چیدمان هویت برند (layout)

در این دسته هندسه‌ی کلی‌ای که براساس آن صحنه آرایی و چیدمان بصری نوشتار و عکس ها در موارد مختلف گرافیکی شکل می‌گیرد تعیین می‌شود: براساس این هندسه و نیازهای مجموعه‌ی مذکور چند گونه قطع و ترکیب‌بندی برای بروشورها، کتابها و کارتهای ویزیت و سایر مواد باره بیچارگی گردآور ارائه خواهد شد. در این دسته فقط کلیات چیدمان لی اوت معین می‌شوند، لغایت در عین وجود چارچوب مشخص برای طراح گیر از بروز خلاقیت‌های طراح نشود.

لازم به ذکر است که بعد از شکل‌گیری ساختار کلی هویت بصری برای یک مجموعه مهمترین عامل برای تحقق چنین استانداردسازی حفظ ادامه و دنبال در پیاده‌سازی قوانین تعیین شده و طبق دستورالعمل‌های مشخص شده می‌باشد. بنابراین هستی یک مدیر هنری که بر روی فرایند طراحی در مقاطع مختلف و براسس دستورالعمل‌های تعیین شده بازرسی داشته باشد ضروری می باشد. وظیفه‌ی این مدیر هنری کنترل فرایند هویت بصری و بازرسی بر جاری شدن آن بر همگی اجزای بصری طراحی شده برای مجموعه است.

خروجی طراحی شده به عنوان سیاستهای کلی هویت جامع بصری برای یک مجموعه در قالب دفترچه‌ای ارائه می‌شود که براساس آن دستورالعمل‌های لازم برای طراحی مواد مختلف گرافیکی و تبلیغی مورد نیاز پیش‌بینی شده است.

مقاله مرتبط : هویت بصری برندهای برتر

دیدگاه و هویت جامع بصری در طراحی لوگو

یک دیدگاه جامع نگر

در روزگار ما لزوم وجود یک دیدگاه جامع نگر شدیدا پرماسیدن می‌شود.

چنین دیدگاه جامع نگری در پیشگاه زیستی و هنر اسلامی به طور روشن قابل پیگیری است. بطور مثال وقتی در مسجد جامع اسپهان قرار می‌گیریم به طور ناخودآگاه فضا (ترکیب هنرمندانه) ما را در حالت روحانی خاصی قرار می‌دهد. این حالت روحانی حاصل حفظ و در عقیده اخذ تناسبات خاص هندسی در هنر آن روزگار است. خطوطوی که ساختار بنا را شکل داده‌اند، هندسه‌ی کتیبه‌ها، هندسه‌ی گونه خطوط .مورد بهره‌گیری در کتیبه نویسی همگی بر اساس مفهوم واحدی بوده است که هنرمند سعی در القای آن در ذهن مخاطب داشته است. متاسفانه چنین دیدگاه جامع نگری در ساحت ذهنی اهالی روزگار ما و به تبع آن در هنر امروز ما کمرنگ تر است.

لزوم وجود یک دیدگاه جامع بصری

فرایند طراحی برند و اجرای هویت بصری برند و لوگو تلاشی است برای .خلق نشان بر بنیاد تفکر، پرهیز از پراکنده‌گوئی و ایجاد تصویر روشن از فعالیت‌های یک گردآور در ذهن مخاطبان و حتی پرسنل آن مجموعه.

مؤسسات و سازمانهای مختلف در دنیا با تصویری که از خویش ارائه می دهند شناخته می‌شوند. اگر این تصویر دارای کلیتی واحد، منسجم و منظور گذاری شده باشد، تاثیری که در ذهن مخاطبان یا گیرندگان پیام خواهد گذاشت یک تصویر قدرتمند، شفاف و تاثیرگذار خواهد بود. و بالعکس اگر این تصویر (پیام بصری فرستنده) مغشوش، متفرق و غیر منس.جم باشد پیام منتقل شده دارای ماهیتی مغشوش خواهد بود.

پیاده سازی برنامه‌ی هویت جامع بصری در ایران نوپاست و نمونه‌های انجام شده در موسسات، سازمانها و نهادهای مختلف اجتماعی در غالب موارد از جامعیت کافی برخوردار نیست. در غالب موارد با سازماندهی بصری بسیار سلیقه‌ای تصادف می‌شود. به این معنی که این تصویر بدون در نظر اخذ شرایط و موقعیت سازمان مذبور، گونه مخاطبان آن و نوع تصویری که مدیران سازمان مربوطه در عقیده دارند که در ذهن مخاطبانشان و نیز کسان بدنه‌ی سازمان ایجاد کنند، فقط بر بنیاد سلایق فردی و بدون هدفمندی شکل می‌گیرد.

یکی دیگر از موانع ایجاد تصویر یکتا بصری برای یک گردآور فکر کردن .به اجزاء بصورت جداگانه، بدون در عقیده گرفتن یک کلیت واحد است. در این مورد مدیران مجموعه بر حسب نیازهای موردی، سفارشات گرافیکی خود را به موسسات تبلیغاتی ارائه می‌کنند و غالبا طراح بدون هستی چارچوب‌های استاندارد شده از سوی مجموعه‌ی سفارش دهنده و فقط بر اساس سلایق شخصی طراحی می کند.

نتیجه‌ی این خروجی عدم وجود حلقه‌های ارتباطی میان اجزاء بصری مجموعه‌ی مورد عقیده خواهد بود. فرایند ایجاد هویت بصری برای یک مجموعه پیش از آنکه به طراحی برگردد، در پیش درآمد به ساماندهی و تعیین چارچوبها و نیازهای مجموعه‌ی مذکور، تعیین هدفها و سیاستگذاریهای بصری مجموعه طبق نوع مخاطبان مفتوح می‌گردد. طبق این اطلاعات کهه تعیین کننده‌ی نیازهای بصری گردآور خواهد بود، موارد تصویر پیشنهادی ارائه خواهد شد.

این موارد بطور کلی دربرگیرنده عناوین زیر هستند که براساس نیازها.ی متغیر مجموعه‌های مختلف قابلیت افزایش و کاهش خواهند داشت:

نشانه (آرم و لوگو)، نشانه نوشته (لوگوتایپ)
رنگ‌های جامع (شامل پالت رنگ‌های اولیه و پالت رنگ‌های ثانویه)
قلم جامع جامع و س.ایر قلم‌ها (Type faces)
چیدمان،. تصویری (layout)