اقتباس طراح لوگوی مایکروسافت آفیس از لوگوی طراحی شده در لوگونگار

اقتباس طراح لوگوی آفیس از لوگونگار

 

خودتان قضاوت کنید . . .

شباهت لوگوی جدید آفیس مایکروسافت با لوگوی طراحی شده شرکت ملج البرز در سال 2011 که توسط لوگونگار طراحی شده بود و در سال 2012 نیز رونمایی شد!

لوگوی جدید مایکروسافت آفیس