طراحی لوگو , طراحی برند , طراحی آرم شرکت

طراحی لوگو ، طراحی برند تجاری ، طراحی آرم شرکت

بهره بری از فضای نگاتیو در طراحی لوگو

Facebook
Twitter
LinkedIn

فضای نگاتیو در طراحی لوگو

 با استفاده از فضای نگاتیو و منفی در طراحی لوگو میتوان لوگو های جذاب بسیاری را خلق کرد.

و اما تعریف فضای نگاتیو :

فضای سفید کاغذ فضای نگاتیو نام دارد. این فضا باعث ایجاد دید عمقیق به لوگو میشود و باعث جذابیت طراحی لوگو میگردد.

طراح با استفاده از فضاهای سفید تصاویر را مخفی میکند .

 لوگوهایی که با استفاده از این روش ایجاد شده اند را در میبینید

WOODEN HOUSE

فضای نگاتیو طراحی لوگواین لوگو برای برندی است که برای ب باغ ها کلبه های چوبی را طرااحی می کند و می سازد. شکل خانه و درخت با استفاده از فرم های مثبت و منفی ساده ایجاد شده است.

ADOBE

فضای نگاتیو منفی طراحی لوگودر این لوگو حرف A  روی یک زمینه قرمز در یک فضای نگاتیو ایجاد شده است.

 THE ROYAL PARKS

نگاتیو طراحی لوگو Royal Parks مؤسسه ایست که هشت پارک سلطنتی لندان را و سایر نقاط تفریحی و باغ های موجود در اطراف شهر را اداره می کند. نقش این شرکت در مدیریت طبیعیت و  پیوند با تاریخ سلطنتی با استفاده از فضای نگاتیو بین برگ ها که به شکل یک تاج است نشان داده شده است.

 دختران پیشاهنگ آمریکا (GIRL SCOUTS OF USA)

فضای نگاتیو دا طراحی لوگواین لوگو برای دختران پیشاهنگ آمریکا طراحی شده ااست که در آن با استفاده از فضای نگاتیو نیمرخ دختران در فرم های سبز لحاظ شده است.

FORMULA 1

فضای نگاتیو طراحی لوگولوگوی فوق، لوگوی مسابقات قهرمانی جهانی فرمولا 1 از یک حرف F و شکل یک کمان پویا برا ی پوشاندن فضای نگاتیو را استفاده شده است.

DOWN

فضای نگاتیو در بحث طراحی لوگودو فلش به کار رفته در لوگو دلالت بر حرف ‘W’  و همچنین معنی کلمه ‘DOWN’ دارند وا از فضای نگاتیو برای پنهان سازی حرف ‘W’ بهره برده شده است.

 

BLACK CAT

فضای نگاتیو لوگو در این لوگو از حرف ‘C’ در فضای نگاتیو براای برای نشان دادن چشم های گربه در هر دو کلمه استفاده شده است.