طراحی لوگو , طراحی برند , طراحی آرم شرکت

طراحی لوگو ، طراحی برند تجاری ، طراحی آرم شرکت

رابطه فرهنگ ، سن و جنسیت در تفسیر رنگ ها

Facebook
Twitter
LinkedIn
رابطه فرهنگ و سن و جنسیت در تفسیر رنگ های لوگو

ملیت ها و تفسیر آنها از رنگ های آرم و لوگو

اگر طراحی لوگو سفارشی خود را به مخاطبان گسترده تر از مملکت خویش ارائه می کنید و به دنبال مخاطب از یک کشور خاص هستید، حتماً زمانی را به درک “معانی رنگ های مختلف” در ادب آن کشور، برگزیدن دهید. به عنوان مثال، در حالی که سفید مظهر سرگی در ادب غربی است، در چین، ژاپن و هند آن را سمبول(لاتین) بد شانسی و ناراحتی می دانند. در حالی که رنگ صورتی در ژاپن بسیار ستوده شده است، در نزاکت هند و اروپای شرقی رنگی مذموم به آمار می آید.

رنگ ارغوانی در ادب های عربی با فحشا (همان رنگ قرمز در دانش های اروپا و آمریکای شمالی) عجین شده، ولی در سراسر جهان، آن را به طور کلی با عرفان همراه می دانند.

حتی تلفیق رنگ ها می‌تواند معنای آن ها را عوض کنید. برای مثال، اگر در یک فرهنگ قرمز به انفرادی ایجاد حس بدی کند (مثلاً خشم)، قرار گیری آن در ساحل رنگ سفید، می تواند بار معنایی آن را تغییر دهد.

نقش سن و رنگ

افراد در سنین گوناگون بازتاب های گوناگون به رنگ ها دارند. کسان بعد از یک سن خاص، رنگ های سنگین و جدی را جذاب تر می دانند. ولی از سوی دیگر، افراد جوان به رنگ های صریح تمایل بیشتری دارند. بعد بین افراد مسن و جوان در طراحی هایتان تمایز قائل شوید و به رده سنی مخاطبان لوگو توجه داشته باشید. کسان با بالا رفتن سنشان، شدنی است رنگ ها را آن نوع که واقعاً هست، نبینند.

نقش جنسیت

افراد با پروا به جنسیتشان نیز گرایش ها و ترجیحات رنگی آن‌ها تفاوت دارد. مردان به آبی و نارنجی گرایش بیشتری نسبت به قرمز و زرد پرتو می‌دهند، در حالی که نسوان قرمز را به آبی و زرد را به نارنجی ترجیح می‌دهند. همچنین، به یاد داشته باشید مقاوم شده است که زنان قادر به درک تعداد رنگ های قابل ملاحظه‌ی اکثریت نسبت به مردان هستند، به عبارت دیگر، در حالی که مردان شدنی است هلو، مرغابی یا طاووس را به عنوان مفاهیم صرف برداشت کنند، زنان این چیزها را با رنگ ها پیوسته می کنند.

همچنین، خویش را از تعصبات و باورهای معمول آزاد کنید: اگر بیننده شما نسوان هستند، به طور مشخص و سر راست از رنگ صورتی بهره‌گیری نکنید. این باور ذهنی ماست که همه ی زن ها از رنگ صورتی خوششان می آید. همان گونه که برخی از زن ها رنگ صورتی را همنشین دارند، برخی شدنی است همنشین نداشته باشند. پژوهش ها اثر میدهد که رنگ آبی، رنگ باره علاقه 57 درصد مردان و 35 درصد زنان است. بعد به این نکته نیز پروا داشته باشید.

معانی کلی و همگانی رنگ ها

قرمز: انرژی، شور و شوق، هیجان، قدرت، وانگهی به معنی پرخاشگری، خطر.

آبی: خنکی، معنویت، آزادی، صبر، وفاداری، صلح، اعتماد، همچنین می تواند حاکی از اندوه و تالم و افسردگی باشد.

زرد: نور، خوش بینی، شادی، روشنایی، شادی.

سبز: زندگی، طبیعت، سلامت، ثروت، رفاه، در زمینه های ویژه می تواند حاکی از باطل شدن باشد؛ سمی بودن.

نارنجی: دوستی، گرمی، تقرب، انرژی، بازیگوشی، شجاعت.

بنفش: حکمت، پختگی، جشن.

سفید: خلوص، تمیزی، جوانی، تازگی، صلح.

سیاه: قدرت، ظرافت، رمز و راز.

خاکستری: امنیت، بلوغ، قابل اعتماد بودن.

صورتی: عاشقانه و تقریباً رنگ زنانه است.

سبز: راحتی، استحکام، ثبات، اعتبار.