استفاده از تصویر در طراحی لوگو

لوگوی تصویری

طراحی لوگو تصویری

 

در طراحی لوگو تصویری تا چه میزان میتوان از تصاویر مختلف بهره برد ؟

در این آموزش در خصوص نحوه و میزان استفاده از تصویر در طراحی لوگو خواهیم گفت :

منظور از لوگوی تصویری و گرافیکی ، طرحی است که به هر نحو ، یک نماد تصویری در آن به کار رفته باشد . این نماد تصویری ممکن است به خودی خود تمامیت لوگو را تشکیل داده باشد و یا در کنار یک نماد نوشتاری ، یک لوگو محسوب شده باشد .

حال و پس از ارائه این تعریف ، تصاویر یک لوگو چگونه میتوانند باشد تا به یک نتیجه استاندارد دست پیدا کنیم ؟

طراحی لوگو تصویری , تصویر در طراحی لوگو

اولین اصل : ساده بودن تصاویر

تا حد ممکن در طراحی لوگوی خود از تصاویر ساده تر و جزئیات کمتر بهره ببرید . این موضوع باعث میشود تا هنگام کوچک نمائی لوگو با چالش مواجه نشوید و لوگو در هر سایز به خوبی دیده و در هر مدل از اجرا ، به سهولت پیاده شود .

دومین اصل : تصاویر کمتر ، نتایج بهتر

هر چند گاها لوگو هایی حرفه ای با تصاویر زیاد هم وجود دارند ، اما اصل کلی در این مورد استفاده از تصاویر و نمادهای کمتر است .

سومین اصل : به هیچ عنوان از عکس استفاده نکنید

استفاده از عکس لوگو را به شدت محدود می کند . اگر نیاز دارید یک چهره یا یک منظره در لوگوی خود منعکس کنید ، باید آنرا خلاصه سازی تصویری کنید . در بیان ساده تر آنرا تا حدی ساده کنید و به رنگهای کمتر کاهش دهید تا بتوانید از آن یک مهر تهیه کنید !

اصل چهارم : رنگ ها و افکت های کمتر ، اجرای قوی تر

تا حد ممکن در تصویر لوگو از رنگهای کمتر و افکت های حداقلی استفاده کنید تا با خاطری آسوده از انواع اجرا ( مانند چاپ ، وب ، برش برچسب و … ) ، لوگو را نهایی کنید .

 

نویسنده ، تیم تحریریه لوگونگار