طراحی لوگو , طراحی برند , طراحی آرم شرکت

طراحی لوگو ، طراحی برند تجاری ، طراحی آرم شرکت

طراحی لوگوتایپ اسم

Facebook
Twitter
LinkedIn
طراحی لوگو اسم - لوگونگار

طراحی لوگو اسم

طراحی لوگو اسم عبارتی است که برای گونه ای از طراحی لوگو تایپ و در بیان دقیق تر کالیوگرافی به کار برده میشود و منظور طراحی نمادی است که در آن اسم و نامی خاص برجسته شود .

طراحی لوگو اسم در واقع تلفیقی است از هنرهای خوشنویسی و نقاشی که در گذشته نیز در ایران رایج بوده و به آن ( نقاشیخط ) اطلاق می شده است ، بهمراه بهره گیری از هنرهای دیجیتال امروزی که ظاهرا در حال فراگیر شدن نیز هست .

در گذشته ، طراحی لوگوی اسم در ایران ، چین ، کشورهای اروپایی و … بیشتر در میان افراد سطح بالای جامعه نظیر شاهان و وزراء تحت عنوان مهر شاهی که عمدتا بر انگشترهایی با طرح برجسته اسم فرد نقش می بسته و به مروز زمان صاحبان پیشه ها برای معرفی و حفظ برند خود از آن بهره می جستند .

البته هنوز هم هستند افرادی که از لوگو اسم بعنوان نماد و نمایش تایید شخصی خویشتن استفاده می کنند .

مهر و آرم شخصی که بر پایه اسم افراد طراحی شود پدیده جدیدی نیست که مربوط به عصر حاضر باشد ، بنابراین لازم است برای شناخت بیشتر مروری بر پیشینه طرح انواع مهر نیز داشته باشیم .

طراحی لوگو اسم

طراحی لوگو اسم و مهر در جهان باستان

در  طراحی نشانها و سمبل های شخصی سازی شده در جهان باستان از نقش خدایگان مرکب از حیوان و انسان بسیار استفاده شده و البته با ایمان و فکر مردمان آن دوره نزدیکی داشته است.

در سنه حدودا 2000 سال پیش از میلاد مسیح ، در جغرافیای بین النهرین ، مهرهایی شبیه به مهر های امروزی و استفاده از مرکب و استامپ کاربرد فراوانی داشته است . البته در تمدن آشوریان ، جهت زیبایی بیشتر لوگو و مهر ، از نمادهای زیبا نیز بهره جسته می شد .

در پاره ای از مناطق هم شخصیت های اسطوریه ای را دستمایه زیباسازی و تزئین مهر طراحی لوگو اسم و مهر های دولتی استفاده می شده است . بعنوان نمونه نقش فروهر ، در  مهرهای اداری آن زمان به کرات دیده میشود . نکته قابل توجه اینکه در جهان باستان ، عقاید مذهبی بصورت عمده بر طراحی لوگو اسم سایه افکنده و در مهر های آن دوران انعکاس عمیقی دارند .

مقاله پیشنهادی : اهمیت طراحی لوگوتایپ

مهر شخصی در ازمنه دور به چند قسمت عمده تقسیم پذیر بوده اند :

  • مهر شخصی که مرسوم میان عام مردم و انجام امور روزمره و کسب و کار آنها بوده است .
  • مهر دولتی که در دسترس حکام محلی و درباریان و پادشاهان بوده است .
  • مهر مذهبی ، توسط روحانیان و اشخاص مهم مذهبی استفاده می گردید .

طراحی لوگو

قدیمی ترین  شواهد باقیمانده از انواع مهر ، نشان می دهند که چیز ی در حدود سه هزار سال قبل از میلاد مسیح ، اقوام مختلف دنیا  از مهر استفاده نموده و از آن بهره برده اند و همچنین جهت اعتبار بخشی به انواع کتیبه‌ها نیز از مهر استفاده شده است.

طراحی لوگو اسم بر روی مهر ، در آن زمان شامل  اطلاعاتی همچون نام و سمت صاحب آن مهر بود. در بخشی از مهرهای مذکور ، نام خدایان و فرمانروایان آن عهد هم دیده می شود .

طراحی لوگو اسم و استفاده ازمهر با تکنیک استامپ که از دوران باستان مرسوم  شد به دو شکل مخروط مانند و سوسکی دیده شده اند . مهر مخروط گونه با اقتباس از روش مهرسازی تمدن بابل و مهرسوسکی نوع دیگر و تازه تری بوده که در مناطق مصر و فلسطین همچنین کشورهای آن حوزه جغرافیایی استفاده شده اند .

طراحی لوگو و مهر اسم در دنیای امروز

امروزه با پیشرفت دانش و تکنولوژی هنوز هم مهر کاربرد خود را از دست نداده بلکه نقش بسیارمهمتری نیز بازی می کنند و  مهرو لوگوی شخصی عمدتا جهت تایید مکاتبات جاری است. در معاملات و تعاملات اداری که میان افراد مختلف رد و بدل می شود ، مهر هنوز نیز جایگاه خود را حفظ و در بسیاری از موارد ارتقاء نیز بخشیده است .

مقاله آموزشی : طراحی لوگو فارسی

نویسنده : تیم تحریریه لوگونگار