آرم چیست؟

سوال : آرم چیست؟

آرم کلمه ای فرانسوی است که ورودش به جامعه ما مربوط به چند دهه اخیر میباشد. اولین طراحان آرم، فردریک تالبرگ سوئدی و موشخ شروری از ارمنیان مهاجر بودند.آرم معرف شخصیت و هویت یک مجموعه، شخص، کار و یا هر نوع فعالیت دیگری است. به همین دلیل بعضاً باید حائز قابلیتهای بین المللی باشد.
یک اثر تجاری خوب می تواند به نمایش بهتر یک چیز کمک نماید. بسیاری از ملت به صورت کاملا غریزی به سمت نشان ای که با آن آشنایی دارند کشیده می شوند و با اتمام این کار احساس امنیت می کنند.علائم و پرتو ها از بدو خلقت در اشکال گوناگون تصویری هستی داشت اند.تصاویر موجود در غارها، زمینه های پیدایش خط، نمادهای ریاضی در علوم موید ایم مطلب هستند.
امروزه طراحی آرم یا اثر از جمله وظایف هنرمند وطراح گرافیک می باشد. هر سازمانی هنگام تشکیل، از راه طرحی یک آرم برای خویش می خواهد هویت و شخصیت اجتماعی خویش را به دیگران معرفی کند. آرم شناسه اصلی هر سازمانی بوده و حکم مهر و امضاء آن را دارد.
مردم نیز با شناخت لازم از هر محصول و یا خدماتی، به محض دیدن آرم آن سازمان، اطمینان خودشان را از کالا بدست می آورند. به همین دلیل آرم، یک فرم و یا یک تصویر گذرا نیست. بلکه ممکن است سالیان زیادی مختص یک سازمان باشد. بنابراین در طراحی آن بایستی حداکثر دقت را ارائه کرد و جنبه های گوناگون بطور دقیق رسیدگی کرد.

یک پوستر، بروشور و یا یک صفحه از روزنامه که بدست هنرمند گرافیک صفحه آرایی شده است، یک زمان کوتاهی را زنده است و سپس، تصویر جدیدی جای آن را مخواهد گرفت. اما یک آرم تاریخ مشخص و معینی ندارد.

خصوصیات یک آرم:

آرم باید ویژگیهای خاصی داشته باشد تا بتواند به عنوان یک پرتو کامیاب طی سالیان سنه دوامیابد. برخی از این ویژگی ها به شرح زیر هستند:

سادگی، زیبایی، وحدت شکل، قابلیت کارآیی در اشکال مختلف، انسجام، عدم تشابه با علایم دیگر، دارا بودن روحیه مجموعه آرم با موضوع، رنگی بودن، بسادگی در یادبود سپرتده شدن، گویا بودن، دارای اجرای دقیق و صحیح بودن.

آرم در عین سادگی، دارای ویژگیها و خصوصیات زیادی است که بایستی به طور ظریف و دقیق همگی این مفاهیم در قالب یک تصویر بوجود آید . به همین دلیل است که برخی معتق هستدند آرم یکی از مشکل ترین موضوعات طراحی گرافیک میباشد.