طراحی لوگو , طراحی برند , طراحی آرم شرکت

طراحی لوگو ، طراحی برند تجاری ، طراحی آرم شرکت

لوگو چیست ؟

Facebook
Twitter
LinkedIn

نشانه ( لوگو ) چیست ؟

تصویر نام است. نامی تصویری است که ساده،مختصر. مؤثر و موجز، سوژه را تجسم می کند. اثر کاربرد و عملکرد معینی دارد که حدود آن در جامعه ما مشخص نیست.

انواع نشان واره و طراحی لوگو

بطور کلی می توان اثر ها و علائم تصویری را به چند تقسیم تقسیم کرد:

پیکتوگرام یا تصاویر ساده

مطلب : آرم چیست ؟

این نوع از نوشته ها، عمدتاً از عناصر پیرامون ما می باشند، مثلاً تصاویری از اشیاء مختلف، گیاهان، حیوانات و انسان. این گونه نشان ها با برداشتی از نمادهای طبیعی تهیه شده است که به شکلی زیبا و در عین حال گویا، ساده شده اند. مثلاً فرم یک میوه که با چند خط ساده نمایش دیتا شده است.

پیکتوگرامها معمولاً برای بیان تصویری ساده و روان باره بهره‌گیری پیمان می گیرند. این مفاهیم می تواند آگاهی دهنده، راهنمایی کننده و یا اشکال دیگری باشد. به عبارت دیگر با به کارگیری این نمادهای تصویری می توانیم به ایجاد یک ارتباط تصویری دست یابیم.

عموماَ این نوع از نشان ها به منظور تسهیل در امر بستگی در یک محیط بکار می رود. مثل علایم و پرتو های موجود در فرودگاهها، ترمینالها، مسیر آهن، فروشگاه، بیمارستان، پارک، باغ وحش، مهد کودک و یا تصاویر برخی از تابلوهای راهنمایی و رانندگی چون: محل عبور بچه ها، ورود کامیون ممنوع، محل ریزش کوه، جاده لغزنده است و …

در این گونه طراحی ممکن است نوع تصاویر استفاده شده با حذف چند دسته از عناصر اضافی یک فرم طبیعی پیدا نماید و یا در مرحله دیگر ممکن است علاوه بر حذف این بخشها، در مجموعه تصویر نیز تغییر شکل صورت گیرد. بدین صورت که می نا پس از ساده کردن تصویر، آن را به شکل فرمهای هندسی تبدیل نمایش داد مشابه طراحی یک شکل در فرم دایره، مربع و …

اما تمامی این اصلاحات وابسته به این است که در نهایت، شکل و نشانه بدست آمده از گویایی بسیار سهل و آسانی برخوردار گردد. بطوریکه به محض دیدن نشانه، به راحتی به مفهوم آن دست یابد.

این نشان ها الزاماً یک تصویر نیستند، بلکه ممکن است با ساده کردن چند فرم و نهایتاً ترکیب و انسجام آنان، به یک شکل مرکب دست یافت. مثلاً برای بیان مفهوم «محل اشیاء گمشده» می نا بااستفاده از چند شئی و یک علامت سئوال این کار را اتمام داد.

از دیگر خصوصیات پیکتوگرامها این است که به دلیل تعداد آنان در یک محیط، بایستی طراحی به گونه ای اتمام گیرد که در عین بیان مفاهیم مورد نیاز یک محیط، در کل دارای یک پیوستگی و همگونی شکلی با یکدیگر باشند، همانند طراحی یک گردآور از حروف که با هستی تنوع و تغییر شکل در هر یک از حروف، رویهمرفته تمامی آنها دارای یک شخصیت هماهنگ است. این امر نیز می تواند با در عقیده دریافت برخی از عوامل طراحی بوجود آید. مثلاً کافیست تمامی آنها به یک صورت ساده شوند ویا شکل ارائه تصویر با استفاده از خطوط باشد. این خطوط ممکن است به شکل شکسته و یا منحنی بکار روند و یا بالعکس می تاب با سطوح تصاویر را اثر داد.

بنابراین با حفظ برخی از موارد در طراحی تمام اجزاء می توانیم این پیوستگی را حفظ نماییم.

پیکتوگرامها بدلیل نیاز به سادگی و گویایی خاص خود از پیچیدگی کمتری نسبت به آرم برخوردار هستند. در این تقسیم نبایستی تصویر را با گنگی و یا پیچیدگی بیش از بی گمان طراحی کرد. چرا ک عملاً کارآیی خویش را از دست خواهد داد.

نشانه های تصویری :

در این گونه از نشان ها ، همانطور که از عنوان آن مشخص می گردد، عامل و نمادهای بکار رفته دارای قابلیت تصویری می باشند.

اصولاً بیشترین مفاهیم موجود دارای نمادی تصویری هستند. لذا می نا از بدو طراحی آرم، این امر را لحاظ رو کرد که آیا بهتر است این اثر با عنصر تصویری طراحی گردد یا خیر؟

در این صورت باید اهم عناوین سوژه بعد از برگزیدن نمادهای تصویری معادل، با یکدیگر ترکیب شده و رویهمرفته به یک فرم واحد و زیبا برسند.

در طراحی این نوع پرتو ها، ممکن است فرم تصویری دارای یک، دو یا چند تصویری باشد. که در این حالت توصیه می گردد از کمترین و گویاترین نمادها کاربرد شود چرا که در طراحی اثر ها سادگی همیشه یک اصل می باشد. این نمادها ممکن است به طور مستقیم یا غیر مستقیم گویای مفهوم باره عقیده باشد. به طور نمونه در طراحی یک نشانه با جستار فروشگاه پرندگان از تصاویر پرنده کاربرد گردد که در این چهره به طور مستقیم باموضوع مرتبط می باشد.

شاید مطالعه این مطلب هم برای شما مفید باشد :

لوگو تصویری ، لوگوتایپ یا مدل ترکیبی ؟